Dostatečnost Písma při výcviku vedoucích a pastorů

Pastor A. Klepáček se zaměří na to, že místní církve nesou zodpovědnost, aby vybavovali muže ke službě pastýřů Božího stáda. Z Písma ukáže Boží plán pro církve, jak připravovat další generaci kazatelů.