Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. (Jozue 1,8) 

Často jsem měl pocit, že každá věta vyzařuje tolik světla a předkládá mi tolik duchovní potravy, že jsem nedokázal dále číst; často jsem strávil mnoho času nad jedinou větou, abych objevil divy v ní obsažené, a přitom se zdálo, že každá věta je plná divů. (Jonathan Edwards)