Říká Bible, že se člověk jako homosexuál už rodí?

Jak Bible reaguje na názor, že se lidé jako gayové už rodí?

To je těžká otázka a záleží hodně na tom, co tím vlastně myslíme. Vezměme si tedy člověka, který říká: „Narodil jsem se jako gay,“ a myslí tím, že je přitahován k osobám stejného pohlaví kvůli své genetické výbavě. Odpověděl bych, že se můžeme podívat do nejnovější vědecké literatury, která tento závěr nepodporuje. Vůdčí psychiatrické a psychologické kapacity zatím oficiálně prohlašují, že ještě neznáme konečnou příčinu a že se pravděpodobně jedná o směsici příčin vyvolanou geny a výchovou. Všechny zprávy o takzvaném „gay genu“ jsou tedy velmi přehnané. To je tedy jedna věc, kterou bychom mohli říct.

Mohli bychom se také pustit trochu dál a prohlásit: „Je možné, že někteří lidé mají predispozici být přitahováni k lidem stejného pohlaví kvůli chemickým reakcím v mozku a určitým věcem, které jsou v nás zakódované.“ Ale ani to nedokazuje tolik, kolik bychom očekávali, protože jsme už viděli studie, v nichž se tvrdí, že existují lidé s náchylností k alkoholismu. Nebo také víme, že když má někdo větší hladinu testosteronu, může být ambicióznější člověk, může být úspěšnější atlet, může více inklinovat k promiskuitě a možná i k hněvu. Jsou tedy různé způsoby, jak chápat fungování našeho těla. Nechceme se však dopracovat k biologickému determinismu, který tvrdí: „To, jak jednám a jak věci prožívám, je jen výsledkem genů nebo chemických reakcí nebo věcem zakódovaným v mém mozku.“

https://www.poutnikovacetba.cz/poutnikova-cetba/gender-sharon-jamesova.html

Genderová ideologie

Sharon Jamesová

Svět přijal myšlenku, že pohlaví je něco, o čem může rozhodovat člověk. Stále častěji se setkáváme s kolegy, přáteli a rodinnými příslušníky, kteří se identifikují s jiným pohlavím, než s jakým se narodili. Jak máme s takovými lidmi jednat?

Tak tedy lze také odpovědět.

Pak je tu člověk, který tvrdí: „Narodil jsem se jako homosexuál,“ a myslí tím: „Přitahují mě osoby stejného pohlaví, ale vědomě jsem si to nezvolil. Neprobudil jsem se jednoho rána a neřekl si: ‚Odteď mě budou přitahovat osoby stejného pohlaví.‘“ Vlastně je možné, že se takoví lidé usilovně modlí a hledají způsob, jak tyto své touhy změnit.

Takovým lidem bych rád řekl, že je pravda, že takové touhy obvykle přicházejí, aniž by o to usilovali. Nevolíte si je vědomě. A přestože asi budete muset činit pokání z tužeb, které nejsou v pořádku. Víme, že Bible má největší zájem na tom, abychom ve svých srdcích takovým tužbám nepodléhali, tedy abychom nedychtili a nejednali podle nich.

Nakonec je třeba říct už jen, že nehledě na to, v jakém stavu všichni přicházíme na svět, Bible zdůrazňuje, že se můžeme narodit znovu jinak. Určitě je něco pravdy na tom, že můžeme být jen tím, kým jsme. Je v tom trocha dobré křesťanské teologie, ale často nám v té rovnici chybí, že v Kristu získáváme novou identitu, což znamená, že jsme nové stvoření, což znamená, že jednáme jako „malí Kristové“. Celá naše identita je znovu vytvarována a znovu se narodila, a to, kým jsme a co děláme, bude úplně nové. Pro některé lidi to může znamenat novou přitažlivost k lidem opačného pohlaví a pro jiné, kteří bojují s přitažlivostí k lidem stejného pohlaví, to může znamenat celoživotní závazek zůstat svobodný, umrtvovat tělo a následovat Krista za každou cenu.

www.crossway.org