6. Otázky a odpovědi | 2018

  1. V Novém zákoně se často scházeli křesťané po domácnostech. V mém okolí mnoho mých přátel odešlo ze sboru a scházejí se pouze v malých skupinkách. Odmítají kázání s tím, že to nevidí v Novém zákoně. Jejich setkání jsou vedena diskuzí nad Biblí. Je to biblické? CO jim mám odpovědět? (Jedná se o buňkové společenství). | 1:10
  2. Kolik přibližně by mělo připadat „běžných oveček“ na jednoho staršího? | 7:22
  3. Co dělat, když v církvi je málo lidí, kteří by mohli být staršími (buď nesplňují požadavky, nebo nemohou, nechtějí)? | 11:46
  4. Jak je to se službou žen ve vedení církve? | 13:15
  5. Jak prakticky postupovat při založení spolku, který vykonává náboženskou činnost? Nebo lze doporučit církev vůči státu nelegalizovat? | 16:01
  6. Můžete prosím na základě Bible i ze zkušenosti zhodnotit, jestli je lepší, když je v církvi jeden kazatel (který káže třeba 80 % kázání), nebo když se střídá třeba pět nebo více lidí? Otázka se týká kazatelů – starších má být více, to je jasné. | 18:16
  7. Jaký je rozdíl mezi vyučováním a kázáním? | 24:00
  8. Jak je kazatel během kázání ovlivňován Duchem, když má kázání velmi doslovně připravené? | 25:48
  9. Část oveček vidí, že církev, do které chodí, jde nebiblicky. Vedení to – i přes pokornou konfrontaci – nechce změnit. V okolí není žádná jiná zdravá církev, a tak daná skupina křesťanů chce církev založit. Kdo je má vyslat nebo kdo má ustanovit vedení? Jaký je v takovém případě správný postup založení církve? | 33:20