O nás

Spolek Reformace.cz

Adresa: Žandov 85, 403 39 Chlumec

Email: zapasodusi@gmail.com

IČ: 416 050 12

Číslo účtu v ČR: 2600196560/2010

Slovensko: IBAN: SK1083300000002600196560

Mezinárodní platby (mimo Slovensko) - IBAN: CZ9620100000002600196560

 

Odpovědný redaktor: Jan Suchý

Redakční rada: Milan Bulák, Roman Klusák, Julie Petrecká, Iva Suchá

Ev. č. MKČR časopisu Zápas o duši: E 11180

Časopis Zápas o duši vychází čtyřikrát do roka. 

ISSN tištěného časopisu Zápas o duši: 1804-2880

 

Charakteristika spolku

Spolek je právnickou osobou nevýdělečného charakteru, není církví ani náboženskou společností.

Smyslem činnosti Reformace.cz je pomáhat jednotlivcům, místním sborům a dalším misijním organizacím naplňovat příkaz Pána Ježíše Krista nést Boží slovo do celého světa a vychovávat učedníky.

Spolek spolupracuje s místními církvemi, pomáhá rozvíjet princip učednictví prostřednictvím mediálních prostředků: rozhlas, tiskoviny, internet, veřejné přednášky, kázání Božího slova v různých sborech, audio nahrávky a další.

Spolek vzdělává a rozvíjí povědomí národa o kultuře evropského judeo-křesťanského dědictví, upevňuje morální charakter člověka v otázkách rodiny, výchovy dětí a duchovních potřeb člověka.

 

Zásady hospodaření spolku

Náklady na činnost spolku pocházejí z dobrovolných příspěvků a darů jednotlivců, církví, náboženských společností doma i v zahraničí.

 

Další možnosti podpory.