6. Spasení vede k proměně života a učení (1Te 1,9-10) | 2013