Dostatečnost Písma v posvěcování

V této druhé části Dr. Dick poukáže na Boží plán pro nás, jak se více podobat Kristu. Ukáže, že cokoli si lidé přidávají k tomu, co již Bůh zjevil, ve skutečnosti není naprosto žádnou pomocí.