AutorExterní odkazPoznámkaTyp obsahu

Svědectví o ukřižování (J 19,17-42)

Jaroslav KernalReformace

Jen když se zvěstuje Kristus! (Fp 1,12–18)

Jan SuchýČlánek ZOD

Můžeme důvěřovat Evangeliím? II.

Štěpán RuckiČlánek ZOD

Pokračující dílo Kristovo

Timothy CrossČlánek ZOD

Jak vzkříšení mění vše

Adrian WarnockČlánek ZOD

Pán Ježíš Kristus

Jan SuchýČlánek ZOD

Kristovo pozvání

Arthur W. PinkReformace

Kristova ochota pomáhat

Arthur W. PinkReformace

Ježíš Kristus navždy změnil svět

Peter HammondČlánek ZOD

Dokonalý Zachránce hříšníků

Karel TrnkaČlánek ZOD

Hle, můj služebník (Iz 52,13-53,12)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Kristovo přátelství

Arthur W. PinkReformace

Dokonalý Zachránce hříšníků

Karel TrnkaČlánek ZOD

Zaslíbení vládce (Gn 49,10)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Kristova prolitá krev

Peter HammondČlánek ZOD

Kristovo panování

Arthur W. PinkReformace

Spasitelství Krista

Arthur W. PinkReformace

Kristus ve Starém zákoně

Thomas SchreinerČlánek ZOD

Ježíš ve Starém zákoně II.

Rick PhillipsČlánek ZOD

O kříži před křížem (Ž 22,1–32)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Kristovo vykoupení

Arthur W. PinkReformace

Vycházející z výsosti

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Ježíš ve Starém zákoně (1)

Rick PhillipsČlánek ZOD

Vánoční zamyšlení

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Slovo kříže je mocí Boží (1K 1,17–18)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Velikonoční úvodník

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Kristovo ukřižování

Arthur W. PinkReformace

Boží sláva se zjevuje obyčejným lidem (L 2,1–20)

Jaroslav KernalČlánek ZOD

Narození Krále (Mt 1,18-25)

Charles Haddon SpurgeonČlánek ZOD

Svědectví o faktech Ježíše Krista - Tim Conway

Tim Convey(video)Video

Kristovo zavržení

Arthur W. PinkReformace

Kristovo poddanství

Arthur PinkReformace

Padesát důvodů, proč Ježíš přišel zemřít

John PiperČlánek ZOD

Dokonale vítězíme!

Jan SuchýČlánek ZOD

Stačil kříž pro všechny?

Jim EllisČlánek ZOD

Vezmu vás k sobě

John MacDuffČlánek teologie

Kristovo bytí

Arthur PinkReformace

4. Dorůstání do plnosti Kristova lidství | 2017

Daniel Adamovský(video)Video

3. Výlučnost Krista ve spasení - Bůh a člověk | 2017

Ján Šichula(video)Video

1. Výlučnost Krista ve všem, co jest | 2017

Jan Suchý(video)Video

Věřme v Ježíšovo neposkvrněné početí! (Lk 1,26-38)

Petr KulíkReformace

Kristovo lidství

Arthur PinkReformace

Pastýř Izraele (Mi 5,1.3)

Jaroslav KernalReformace

Kristova blahosklonnost

Arthur PinkReformace

Kristova záře

Arthur PinkReformace

Kněz, jakého jsme potřebovali (Žd 5,1-10)

Steven ColeReformace

Kristova plnost

Arthur PinkReformace

Dokonalý Beránek!

Pavel BorovanskýReformace

Odmítejte zákonictví, držte se Krista (Ko 2,16-19)

Steven ColeČlánek ZOD

Avšak Kristus vstal z mrtvých

Alois AdlofReformace

Kristovo slavné vzkříšení (J 20,1-31)

Jaroslav KernalReformace

Prázdný hrob (Mt 28,1-7)

Charles Haddon SpurgeonReformace

Vítězství skrze kříž (Ko 2,11-15)

Jaroslav KernalReformace

5. Dílo Boží trojice v oslavení | 2016

Jaroslav Kernal(video)Video

4. Dílo trojjediného Boha v posvěcení | 2016

Marcus Denny(video)Video

3. Dílo Boží trojice ve spasení | 2016

Radek Kolařík(video)Video

2. Dílo trojjediného Boha ve stvoření | 2016

Jan Suchý(video)Video

1. Důležitost učení o Trojici | 2016

Pavel Steiger(video)Video

Víš, o čem je kříž?

Tim Conway(video)Video

Narození z panny

Jaroslav KernalReformace

Ošklivost Vánoc

Pavel SteigerReformace

Ježíš – král pravdy (J 18,33-38)

Steven ColeČlánek ZOD

Evangelium o Kristu mocně zachraňuje

Paul Washer(video)Video

Pět omylů, které plynou z vynechání Krista

John HendryxReformace

Jako Mojžíš vyvýšil hada na poušti (J 3,13-15)

Arthur PinkReformace

Věříš v pravého Krista?

Tim Conway(video)Video

Abychom vydrželi, uvažujme o Ježíši (Žd 3,1-6)

Steven ColeReformace

Svědectví o Kristu (J 3,11-12)

Arthur PinkReformace

Proč se Ježíš stal člověkem (Žd 2,16-18)

Steven ColeReformace

Ježíš, náš bratr a Spasitel (Žd 2,11-15)

Steven ColeReformace

Proč je dobře, že Ježíš zemřel (Žd 2,10)

Steven ColeReformace

Jistě to byl syn Boží (Mk 15,37-39)

Alois AdlofReformace

Jaký je teologický a praktický význam Kristova vzkříšení?

Tom HicksČlánek ZOD

Hořící srdce a otevřené oči za­jistí Velikonoční požehnání

Albert Warren ClarkReformace

Vzkříšení Krista

Jaroslav KernalReformace

Synovo prvenství (Žd 1,2b-3)

Steven ColeReformace

Ukřižovaný Kristus

Charles Haddon SpurgeonReformace

Jak vypadal Pán Ježíš?

Peter HammondČlánek ZOD

Cele Bůh, cele člověk

Arthur PinkČlánek ZOD

Ježíš, který rozděluje (J 7,40-52)

Steven ColeČlánek ZOD

Zdrcující vznešenost coby prostředek posilnění (Iz 6)

Jerod GilcherČlánek ZOD

Bůh zná každého jménem

Alois AdlofReformace

První, nejdůležitější, hlavní a základní věci v křesťanství!

John Charles RyleReformace

U kříže Ježíšova (J 19,25)

Alois AdlofReformace

Výzva k duchovnímu rozlišování 3 - Bolest z uzdravení

Justin Peters(video)Video

Tam Ho ukřižovali

Alois AdlofReformace

Co psal Mojžíš o Kristu?

Štěpán RuckiČlánek ZOD

Obětování Izáka (Gn 22,1-24)

Jaroslav KernalReformace

Ale vstalť z mrtvých Kristus! (1K 15,20)

Alois AdlofReformace

Poznáte je po ovoci…

Jaroslav KernalReformace

Jistota spasení - 1J 2,18-19 (28)

Don Carson(mp3)audio

Oběť smíření - 1J 1-2 I. (25)

Don Carson(mp3)audio

Oběť smíření J 12 (24)

Don Carson(mp3)audio

Oběť smíření - J 11 II. a J 10 (23)

Don Carson(mp3)audio

Oběť smíření - J 6 II. a J 11 I. (22)

Don Carson(mp3)audio

Oběť smíření J 6 I. (21)

Don Carson(mp3)audio

Oběť smíření J 1 (Zj 5 a 12) III. (20)

Don Carson(mp3)audio

Oběť smíření - J 1 (Mt 11 a Zj 4) II. (19)

Don Carson(mp3)audio

Syn Boží - J 5,16-30 I. (5)

Don Carson(mp3)audio

Úvod - J 1,1-18 I. (1)

Don Carson(mp3)audio

Pravé světlo přišlo do světa – J 1,9-14

Jaroslav KernalReformace

03 Bez Adama není Krista

Peter Vajda(video)Video

Nové tělo vzkříšeného Krista

Stanislav KaczmarczykReformace

Potěšení od vzkříšeného Pána (Lk 24,17)

Alois AdlofReformace

Kdo je v Kristu...

Jaroslav KernalReformace

On vysvobodí svůj lid z jeho hříchů - Mt 1,18-23

Jaroslav KernalReformace

Jeho úřad, neboli úkol (17)

Alois AdlofČlánek teologie

Dvojí stav (16)

Alois AdlofČlánek teologie

Ježíš Kristus (15)

Alois AdlofČlánek teologie

Ježíš a Moudrost v knize Přísloví

Pavel SteigerČlánek ZOD

Chléb z nebe

Stan EversČlánek ZOD

Oslavení: Připodobněni Kristu kvůli nadřazenosti Krista (Ř 8,28-30)

John PiperČlánek teologie

Jaké má Bůh potěšení ve svém Synu (Mt 17,5)

John PiperLink

Vyvýšenost Krista v evangelizaci - Ko 4,2-6

Pavel SteigerČlánek ZOD

Poznej skutečného Ježíše

John Blanchard(video)Video

Velikonoce - Vzkříšení PJK (2)

Pavel SteigerČlánek teologie

Velikonoce - Vzkříšení PJK (1)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíšovo panenské početí (4)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíšovo panenské početí (3)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíšovo panenské početí (2)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíšovo panenské početí (1)

Pavel SteigerČlánek teologie

Novozákonní Ježíš v SZ

Pavel SteigerČlánek teologie

Deset důvovů proč věřit, že Kristus vstal z mrtvých

Biblická knihovnaČlánek ZOD

1. Vyvýšenost Krista nade vším (Ko 3,1-4) | 2012

Marcus Denny(mp3)audio

1. Vyvýšenost Krista nade vším (Ko 3,1-4) | 2012

Marcus Denny(video)Video

Kdo je ten právě narozený král? - Iz 9,1-6

Jaroslav KernalČlánek teologie

Židovství Ježíše Krista

Marta PeškováČlánek ZOD

Vědečtí prognostici a tesař Ježíš

Stanislav KaczmarczykČlánek ZOD

Lepší kněz pro vyšší smlouvu

Steven ColeČlánek ZOD

Učení o Kristu - Kristova osoba

Richard C. Gamble(mp3)audio

Učení o Kristu - Kristova osoba

Richard C. Gamble(mp3)audio

Učení o Kristu - Kristovo Božství

Richard C. Gamble(mp3)audio

Učení o Kristu - Kristovo vtělení

Richard C. Gamble(mp3)audio

Učení o Kristu - Kristovo ponížení

Richard C. Gamble(mp3)audio

Učení o Kristu - Kristovo vyvýšení

Richard C. Gamble(mp3)audio

Učení o Kristu - Požehnání pro věřící

Richard C. Gamble(mp3)audio

Proroctví o Kristově narození

Daniel SpratekČlánek ZOD

Ukřižování a teorie mdloby

Charles ColsonČlánek ZOD

Za koho Ježíš zemřel

Don McKinneyČlánek ZOD

Kristus ukřižovaný, naše chlouba

John PiperČlánek ZOD

Aby intelektuálové poznali Krista

Steven ColeČlánek ZOD

Je morálnost dostačující?

J. D. JessČlánek ZOD

Velikonoční zamyšlení

Pavel SteigerČlánek ZOD

Kdo je Ježíš?

Ken HamČlánek ZOD

Ježíš Kristus (16)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (15)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (14)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (13)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (12)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (11)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (10)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (9)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (8)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (7)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (6)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (5)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (4)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (3)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (2)

Pavel SteigerČlánek teologie

Ježíš Kristus (1)

Pavel SteigerČlánek teologie

Byl Ježíš chybující?

Steiger PavelČlánek ZOD