1. Co je to milost? | 2019

Biblické pochopení milosti vede k největší teologické otázce ve vesmíru: Jak může Bůh ukázat milost bezbožným a zároveň udržovat svou spravedlnost? Odpověď je zástupná oběť Ježíše Krista, oběť tak hluboká a účinná, že ospravedlňuje bezbožný a zároveň udržuje integritu Boží spravedlnosti. Kristův kříž není jenom centrální naše pochopení milosti, ale k správnému uctívání a službě našeho Boha.

Osnova kázání:

Úžasná milost (Ř 3,23-26)

Úvod
I. Potřeba milosti (v. 23)
II. Důsledek milosti (v. 24)
III. Rozsah milosti (v. 24)
IV. Prostředky milosti (v. 24)
V. Ospravedlnění z milosti (v. 25-26)
Aplikace