Přehled biblického učení

v Praze 1934

Vydal svým nákladem Křesťanský spolek mladíků v Čechách, v Praze II., Soukenická ulice číslo 15

Slovo vydavatele

Následující práci měl autor připravenu pro biblický kurs v Praze od 16. ledna do 28. února 1911. Nesla skromný název "Poznámky pro biblický kurs". A skutečně má ráz poznámek, které jsou přehledné.

Když pak po převratu se br. Adlof ze své nemoci poněkud zotavil, pročítal ty své "Poznámky" znovu a vyslovil přání vydati je tiskem, aby sloužily k rozšíření biblického světla. Dokonce pak práci zrevidoval a připravil do tisku s titulem "Nástin biblického učení."

Splnění toho plánu se zdrželo. Teprve nyní, k sedmému výročí úmrtí br. A. Adlofa, kazatele evangelia a spisovatele, vydáváme tuto pomůcku k studiu Písem a věříme, že ve zmatku různých učení a ve víru roztočeném větrem neustavičnosti lidské pomůže milovníkům pravdy Boží, aby byli utvrzeni v známosti zdravého učení.

Br. Adlof byl znám tím, že v učení biblickém nedal se zmýliti. I nepotřebuje ani tato práce doporučení těm, kdo jeho znali.

 

Douška ze závěru knihy:

Doporučuji pro soukromé vzdělání knížky:

1. Bunyana „Cestu křesťana“.

2. Komenského (jmenovitě „Labyrint“, poslední kapitolu, „Hlubinu bezpečnosti“).

3. Saphir: „Epištola k Židům“.

4. Reid: „Učení o krvi Ježíše Krista“.

5. Paleario:“O dobrodiní“.

6. „Z dějin Filadelfie.“

7. Kohlbrügge: „Kázání“.

8. Arnd: „O pravém křesťanství.“