05 Boží láska v životě křesťana

Je Boží láska v životě křesťana pocit nebo pravda, o kterou se může opřít? Jaké jsou důsledky přítomnosti Boží lásky v křesťanově životě? A co když mi tato láska tak nějak chybí?

Nechme dopadnout světlo Písma do našeho porozumění důsledkům Boží lásky. Věřím, že uvidíme její sílu, jak prostupuje cele nové stvoření a skrze své budující účinky činí z duchovně neplodných hříšníků věrné a odvážné následovníky Ježíše Krista.