Poděkování dárcům

 

Chceme touto cestou poděkovat všem, kdo se v uplynulém roce svými dary podíleli na službě Reformace.cz (vydávání časopisu, webový portál Reformace.cz, internetový časopis Reformace, Zimní konference…). Jsme velice vděční za vaši podporu. Bez ní tato služba není možná. 

Máme za sebou jeden z nejtěžších roků v naší existenci. Naše finanční situace se velmi zhoršila a rok jsme ukončili v červených číslech. Tuto ztrátu jsme z Boží milosti mohli pokrýt z rezervy, kterou jsme měli z minulých let. Chtěli bychom vás poprosit, abyste na nás pamatovali na svých modlitbách i ve své štědrosti. 

Modlete se za nové čtenáře a za to, aby další lidé přijímali užitek z naší služby. Budeme rádi, pokud Zápas o duši nabídnete přátelům, bratrům a sestrám ve sboru, rodině. Jestli máte příležitost nabídnout časopis ve sboru, využijte ji. Je dobré se při takové příležitosti zmínit, v čem je časopis prospěšný, co vás v něm oslovuje.

Chceme, aby časopis byl dostupný i pro lidi, kteří nás z nejrůznějších důvodů nemohou finančně podporovat (vdovy, důchodci, lidé bez práce, vězni…). Proto všechno, co děláme, nabízíme bezplatně, ale jak správně ukazuje níže uvedená tabulka, není to zadarmo. O to víc jsme vděční za vás, kteří se svými dary na této službě podílíte – tak se tato služba stává také vaší službou a můžete si být jistí, že Bůh se k ní přizná:

  • Blaze tomu, kdo dává, ne tomu, kdo bere. (Sk 20,35)

Chceme si tento přístup udržet i do budoucnosti – je dobrým indikátorem toho, jak si stojíme před Pánem. Pokud Bůh bude chtít naši službu ukončit, tak to může udělat velmi jednoduše. A pokud stále ještě trvá, tak je to pro nás ujištění o Jeho veliké milosti a slitování, protože ke svému oslavení používá hříšné nádoby, jako jsme my.

Za redakci časopisu s vděčností

Jaroslav Kerna

finance2013