Zimní konference

 

Poslední sobotu v lednu proběhl již pátý ročník Zimní konference na téma „Člověk není Bůh“ (Co Bible učí o Bohu a o člověku). Na konferenci přijelo 240 lidí, z toho bylo asi 20 dětí, pro které jsme měli v průběhu konference zajištěný kvalitní biblický program. Bůh se nad námi slitoval, byl vyvýšen v každé části programu konference a oslavil se uprostřed nás. Mnozí lidé byli povzbuzeni a mohli růst v poznání Boha. Přijali jsme celou řadu dobrých ohlasů. 

Nahrávky kázání, fotky i videa najdete na webových stránkách Reformace.cz. Pokud nemáte přístup na internet a měli byste o nahrávky zájem, napište nám na adresu redakce, rádi vám je zašleme na CD. 

Boží dobrota a štědrost účastníků byla tak veliká, že ze sbírky, kterou jsme udělali v průběhu konference, jsme mohli pokrýt větší část nákladů na konferenci (sál, který jsme použili v letošním roce, byl skoro třikrát dražší než v minulosti). 

Jsme vděční Bohu za to, že nám dává takovou příležitost setkat se a povzbudit se navzájem společným uctíváním Boha při výkladu Jeho slova. Je nádherné vidět mladé lidi, kteří mají skutečný hlad po Bohu, jsme vděční za střední generaci a zvláště za ty, kteří přijíždějí na konferenci s celou svou rodinou. Vážíme si starší generace, když přes všechny obtíže, které vyplývají z jejich věku, přijíždějí a rozdávají povzbuzení. 

Dá-li Pán, budeme mít příští rok konferenci na stejném místě jako letos (Biskupské gymnázium Brno), a to 24. ledna 2015. Tématem konference bude reformační princip Sola Scriptura: „Proč můžeme důvěřovat Bibli?“ Všichni jste srdečně zváni. Další informace přineseme v dalších číslech Zápasu o duši.