2. Dílo trojjediného Boha ve stvoření | 2016

Jak daleko jsou dnes lidé od pravdy, když žijí svůj život jen pro tuto chvíli, jakoby potěšení okamžiku zaručilo to nejlepší, co můžeme znát a tak naplnilo náš život.

Ale ani poznání, že vše je učiněno Všemohoucím Stvořitelem nám, kromě souhlasu s Vyšším principem, nepřinese pokoj do srdce.

Teprve poznání Boha, jehož sláva se zjevuje skrze Jeho přebohatou lásku, může přinést trvalou naději, proměněnou v jistotu:

Samou podstatou evangelia je Otcova láska k Synu, Jehož Duch koná, aby Bůh byl oslaven.

„Všechno je stvořeno skrze něho a pro něho“, [o Kristu]; Kol 1:16

Nechme se zajmout slávou našeho Boha, když budeme společně nahlížet do Božího slova a jeho zprávy o stvoření trojjediným Bohem.