Z facebookové stránky Raye Comforta

Když se nedávno někdo zeptal homosexuálního herce a autora Stephena Frye, co řekne Bohu, pokud před Ním bude po smrti stát, odpověděl: „Řekl bych – A co rakovina kostí u dětí? Co to má znamenat? Jak se vůbec opovažuješ? Jak jsi mohl stvořit svět, ve kterém je tolik utrpení, za které nemůžeme? Není to správné. Je to absolutně, absolutně odporné.“

Pojďme pomoci tomuto ateistickému nadutci s jeho kauzou proti Bohu a podívejme se blíže na jeho argumenty. Není to jen rakovina kostí, která zabíjí malé děti. Mají také rakovinu mozku, krve a plic. Umírají zadušením při astmatickém záchvatu, na ebolu či na nemoci srdce. Milióny dětí také zemřely na zápal plic, průjmová onemocnění, hepatitidu, tuberkulózu a na další tisíc a jednu nemoc.

Pak jsou tu statisíce dětí, které zemřely při zemětřeseních, povodních, tornádech, hladomorech, při tsunami a hurikánech.

Bůh také dovolil, aby děti byly sexuálními otroky, byly zneužívané v pornografii, aby jim padaly na hlavy bomby teroristů a nechal jich milióny zemřít rukou nacistů a další statisíce v ostatních válkách.

Pak jsou tu děti, které zemřou na novorozenecký syndrom náhlého úmrtí, a milióny, které jsou zavražděny při potratech.

Pane Ateisto, pokud chcete znát odpověď, proč je tolik nemocí, nekonečného utrpení, nespravedlnosti a smrti, čtěte Bibli. Tam se dozvíte, že Bůh nestvořil zemi takovou, jaká dnes je, ale jsme to my, na kom leží vina hříchu.

Vy jste však ateista, takže nevěříte Božímu slovu a neberete na zřetel Jeho vážné varování ohledně Pekla. Zůstal jste tedy vězet v tom, co Bible nazývá úmyslná nevědomost.

A ještě jedna věc. V Písmu se také dozvíte, že se hříšný člověk nemůže více mýlit ve své představě majestátnosti ani projevit větší namyšlenost, než když se odváží morálně soudit všemohoucího Boha.

Pokud v tomto stavu zůstanete, zjistíte to až ve chvíli, kdy před Ním budete stát.

Překlad Dana Vondrušková