Číslo 127

 

On jim odpoví: „Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili jednomu z těchto nepatrných, ani mně jste neučinili.“ (Mt 25,45)

Náš Pán neučil lidi, že budou odsouzeni proto, že nedávají chudým a nuzným, anebo, že budou spaseni, když budou velkodušní a štědří. To by bylo spasení pro dobré skutky, aby se jimi chlubili po celou věčnost. Pán chce říci, že jen ti, kteří přinášejí ovoce podle semene, které se projevuje ve službě jeho chudým bratřím z lásky k Němu, dokazují, že mají v sobě milost, která je odlišuje od jiných. Celá naše budoucnost závisí na našem příbuzenství s Pánem Ježíšem Kristem. (Ch. H. Spurgeon)


 

* * *  PDF  * * * MOBI * * * EPUB * * * online kniha * * *