Doktrinální nevyhraněnost

Milá sestro,

děkuji za Vaši odpověď. V mnohem s Vámi souhlasím. Doktrinální nevyhraněnost je v ČR asi ve všech denominacích. Spíše se preferuje „lidová teologie" a ve vyznavačských církvích se setkávám spíše s odporem k teologii jako k něčemu špatnému. Osobně se domnívám, že ČR a teologické fakulty ETF i HTF jsou značně ovlivněné německým liberalismem. Dokonce i německá neoorthodoxie je spíše „náboženským atheismem".

Myslím, že v USA je situace odlišná a lze se zde setkat s mnoha špičkovými, i když v ČR málo známými teology s dědictvím prvního a druhého amerického probuzení. Díky negativnímu liberálnímu dědictví jsou zde lidé velice neochotní jasně formulovat své postoje a cítí se v tom ohroženi. O předstihu, o kterém píšete, jsem se přesvědčil také. Dokonce si myslím, že je ještě větší, než uvádíte. Na druhou stranu sledování vývoje v USA mi umožňuje v předstihu na některé věci reagovat. Pokud se párá oko na punčoše, je již pozdě jej honit, nýbrž je třeba udělat šev tam, kde k párání ještě nedošlo. Podle mého názoru církev, ovlivněna pozadím německého liberalismu, tak nemá žádnou obranu stavět se proti herezím z USA, které se mnohdy tváří velice biblicky a ortodoxně. Řadu let jsem se účastnil seminářů Společnosti pro studium sekt a viděl jsem, že pokud lidé nezaujmou jasný doktrinální postoj, není možné jakékoliv učení ani testovat, natož pak odmítnout.

S pozdravem,

- A. F. E-mail -