Ne vše, co se blýzká, je zlato

Jednoho dne, při přecházení ulice, porazilo auto úspěšného podnikatele. Ten na místě zemřel. Jeho duše přišla do nebe a u perlové brány byla přivítána samotným sv. Petrem.

„Vítám tě v nebi", řekl sv. Petr. „Dříve než se u nás zabydlíš, musíme vyřešit jeden menší problém. Podívej se, zní to divně, ale ještě nikdy jsme neměli u nebeské brány tak úspěšného podnikatele a nejsem si zrovna jistý, zda budeš spokojen".

„To není žádný problém, nech mě vejít", odpověděl podnikatel. „Dobrá, rád bych to udělal, ale i pro mne platí vyšší nařízení. Uděláme to následovně. Strávíš jeden den v pekle, jeden den s námi a potom se rozhodneš, kde budeš trávit věčnost". „Myslím, že už jsem se rozhodl. Chci zůstat v nebi", řekl podnikatel.

„Je mi líto, ale máme pravidla…" A tak sv. Petr doprovodil podnikatele k výtahu a poslal jej do pekla.

Dveře výtahu se otevřely a podnikatel vystoupil. Před ním bylo nádherné golfové hřiště. Nedaleko uviděl klub a kolem postávali bývalí přátelé, všichni společensky dokonale oblečení a radostně zdravili svého přítele. Srdečně se vítali, radostně objímali a vzpomínali na staré dobré časy. Pak si zahráli golf a večer se sešli u skvělé večeře v privátním klubu, kde se podávaly bifteky a grilované langusty. Po skvělé večeři si vyprávěli vtipy a tančili s krásnými ženami. Během večírku byl podnikatel představen i pánu pekla, Ďáblovi. Byl to skvělý chlapík. Podnikatel se výtečně bavil. Ani se nenadál a byl čas se rozloučit. Se všemi si podal ruku a když nastupoval do výtahu, všichni mu mávali.

Dveře výtahu se otevřely u perlové brány a tam podnikatele očekával sv. Petr. Přivítal jej slovy: „Teď je čas, abys strávil den s námi".

Dalších čtyřiadvacet hodin pobýval podnikatel mezi obláčky, brnkal s ostatními na harfu a zpíval. Docela dobře se bavil. Den příjemně a rychle uběhl. A byl tu opět sv. Petr. „Tak co, strávil jsi den v pekle, den v nebi. Teď se musíš rozhodnout. Vyber si s konečnou platností, kde budeš trávit věčnost". Podnikatel se na okamžik zamyslel, nadechl se a odpověděl. „Víš, nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel. Co chci říci, v nebi bylo opravdu krásně, ale myslím si, že mezi kamarády je to přece jenom zajímavější".

Po těchto slovech sv. Petr doprovodil podnikatele k výtahu a ten sjel zpět dolů. Sotva se otevřely dveře, byla před ním pustina plná dýmu, zápachu a odpadků. Uviděl přátele v ohavných cárech, kteří unaveně sbírali odpadky do pytlů a prohrabovali smetiště. K podnikateli přistoupil i sám Ďábel a beze slova jej objal kolem ramen. „Tomu nerozumím", koktal podnikatel. „Včera jsem tu s vámi hrál golf, vychutnával velkolepou recepci, se všemi jsem si tak skvěle rozuměl… bylo to prostě báječné! A teď? Všichni moji přátelé se plahočí na tomto hrozném smetišti. To je příšerné!" Ďábel na podnikatele upřel své oči, pousmál se a řekl, „včera jsme dělali nábor, dnes jsi jeden z nás".

- Internetový folklór, upravila kas -