Veliký Bůh

Ach zdroji veškerého dobra,

znič ve mně každou pyšnou myšlenku,

Pýchu rozlámej na kusy a rozvěj ji větrem.

Znič každý náznak příklonu k sebespravedlnosti,

vlož do mě opravdovou skromnost ducha,

pokoř mě, abych si sám sebe ošklivil a měl k sobě odpor,

odemkni ve mně pramen slz pokání,

zlom mě a opět mě obvaž.

 

Pak bude mé srdce připraveným příbytkem pro mého Boha.

Pak ve mě Otec bude přebývat.

Pak požehnaný Ježíš přijde s uzdravujícím dotekem.

Pak Duch svatý sestoupí s posvěcující milostí.

 

Ach svatá Trojice, tři osoby, jeden Bože,

obývej mě, chrám zasvěcený tvé slávě.

 

Když ty jsi přítomen, zlo nemůže zůstat.

Ve tvém společenství je plnost radosti,

pod tvým úsměvem je pokoj svědomí,

po tvém boku nás neprovázejí obavy,

ani úzkosti nás nepřipravují o pokojnou mysl.

S tebou bude mé srdce kvést a vonět.

Učiň mě hodným, skrze pokání, pro tvé přebývání.

Nic nepřekoná tvou moc,

nic není tak velké, že bys to nemohl udělat, 

nic není příliš dobré, že bys to nemohl dát. 

Nekonečná je tvá moc, bez hranic tvá láska,

neomezená tvá milost, slavné tvé jméno přinášející spasení.

 

Ať andělé zpívají pro kající se hříšníky, obnovené marnotratníky,

pozvednuté odpadlíky, osvobozené satanovy zajatce,

slepé oči otevřené, zlomená srdce obvázaná,

klesající na mysli utěšené, sebespravedlivé, co byli odhaleni,

formalisty vyvedené z úkrytu lží,

hlupáky osvícené,

a svaté budované ve svaté víře.

 

Žádám velké věci od velkého Boha.

 

Údolí vidění sbírka modliteb puritánů

Překlad Iva Suchá