Síla odpuštění

Hněv zotročuje, odpuštění osvobozuje

Anton Kner, nemocniční kaplan na Klinice psychiatrie a neurologie v Untermarchtol, dobře věděl, jakou moc má odpuštění, když napsal:

Svět bude lidštější, život šťastnější, budeme-li se snažit zachovávat pokoj a odpouštět si, když jsme chybili. Není nic horšího pro vzájemné soužití než nedostatek ochoty ke smíření. Lidé by byli ušetřeni trápení a osamělosti, k mnohému bezpráví by nedošlo, kdybychom nepřipustili, aby člověk skončil bez ujištění, že chceme být zase zadobře. Nikoho nesmíme nechat v nejistotě, zda jsme mu odpustili, zda je vše opět v pořádku. Teprve v odpuštění projeví láska svou pravou velikost. Není asi člověka, který by si nikdy, nikde, u nikoho něco nerozlil. Co potřebujeme k tomu, abychom mohli nadále lidsky žít, je osvobozující slovo odpuštění, nesené láskou a náklonností. Láska spočívá v tom, že člověk má druhého rád přes jeho chyby, nebo dokonce pro ně.

Možná se i vám zdá, že síla se spíše vztahuje k hněvu a nenávisti než k odpuštění. Síla provází spíše výbuchy zlosti, kdežto odpuštění připomíná rezignaci, ne-li dokonce zbabělost. Není tomu tak. Všemohoucí Bůh tím, že nám odpustil, se nestal méně všemohoucím. Vždyť to přece nebyl projev slabosti, když obětoval jednorozeného Syna za naše hříchy!

Nejhorlivější učedník Petr měl také problémy s odpouštěním. V jeho otázce zaznívá údiv nad tím, že by měl „až sedmkrát" za den někomu odpustit. Odpověď, jaké se mu od Ježíše dostává, je šokující:

  • Pravím ti, ne sedmkrát, ale až sedmdesát sedmkrát. (v.22)

„Sedmdesát sedmkrát" je něco jako ležatá osmička. Pán Ježíš nás nenechává na pochybách, že odpouštět má být pro nás tak přirozené, jako pro slunce svítit a hřát. Určitě to není snadné. Pomůže nám v tom změna postoje – nedívejme se na lidské poklesky, na křivdy, které nám působí, ale dívejme se na Boží lásku a dobrotu. To měl na mysli apoštol Pavel, když psal křesťanům v Efezu:

  • …odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. (Ef 4,32)

– J. J. –

Co mě nejvíc zraňuje? Jak dlouho se musím léčit, než se odhodlám k odpuštění?

Zažil(a) jsem stav, kdy mě Boží láska tak naplní, že na pocit ukřivděnosti už nezbude místo?

Čtěte: Matouš 18,18-22.

– Nová naděje na každý den – 3/2005

Nová naděje je křesťanská organizace pro pomoc dětem, mládeži a rodinám. NN vydávala 14 let oblíbený

Deník mladých, od roku 2005

pod novým názvem

Nová naděje na každý den:

P.O. Box 532, 636 00 Brno,

tel. 548.212.290

e-mail: novanadeje@novanadeje.cz

P.O. Box 532, 636 00 Brno,

tel. 548.212.290

e-mail: novanadeje@novanadeje.cz