Evoluce - fakta nebo fikce?

Teorie evoluce byla nazvána „nejvýznamnější a nejúplnější myšlenkou, která se kdy na světě objevila". Byla a je obhajována a propagována v médiích tak vášnivě, že miliony lidí bez odborných znalostí předpokládají, že musí být pravdivá. Evoluční teorie tvrdí, že život na zemi vznikl náhodou v jakési chemické „polévce" a prohlašuje, že Homo sapiens je poslední článek dlouhého vývojového řetězce živočišných druhů, vedoucí od prvních živých buněk přes bezobratlé, ryby, obojživelníky, plazy, ptáky, savce až k lidoopům.

Existují důkazy tohoto fascinujícího scénáře? Jsme schopni prokázat, že život začal právě takto? Jak velká je pravděpodobnost, že se věci udály tak, jak tvrdí evolucionisté? Jsou k dispozici paleontologické nálezy vývojových mezičlánků mezi jednotlivými živočišnými druhy? Vděčí nejrůznější podoby života na Zemi za svou existenci a rozmanitost náhodným genetickým změnám?

Nebo je tu ještě jiné vysvětlení …?

John Blanchard ISBN 80-903221-6-6 40 stran, formát A5,

měkká vazba název originálu:

EVOLUTION – Fact or Fiction?. http://www.poutnikovacetba.cz

– vhodné k rozdávání –

Zájemcům o téma evoluce rádi zašleme všechny předchozí články a knížku: Ken Ham: Genesis a úpadek národů.