Z dopisů čtenářů

...S díky jsme obdrželi Váš krásný časopis. Je nám ispirací a zajisté též spolupracovníkům, kteří připravují rádiový program "Dobrá novina." Velmi by nás těšilo, kdybyste mohli zachytit naše vysílání.
   - H.K. Quito, Ecuador -

...Nyní bych rád vyjádřil ve jménu J.K. mou nesmírnou vděčnost vám za tento časopis. Upřimně řečeno, nesetkal jsem se ještě s časopisem, který zvěstuje P.J.K. takovým způsobem, přičemž bych nerad vrhal stín na ostatní. To rozhodně ne. P.J.K je tentýž stále a na věky, a proto jakýkoliv časopis položený na lásce K. má tomuto světu co přinést. Rád bych ale s díky vyjádřil svou radost nad tím, že váš časopis není nijak politicky, nábožensky či jednostranně zaměřen, že myslícímu člověku má vždycky co říct, že obohacuje vědomí a poznání věřících stejně jako burcuje mysl nevěřícího člověka. Velmi vám za to děkuji s tím, že chvála vaší práci patří především P.J.K.
   - P.B. - ČS -

... nezasílejte nám časopis "Zápas o Duši" ani žádnou jinou literaturu. Byli jsme mylně informováni o obsahu. Neměli jsme ani tušení, že jde o náboženskou literaturu.
   - J.V. - Canada -

... zajímá mě otázka člověk a církev, ekumena, otázka Boží vůle v životě člověka. V současné době jsem dost zklamán (s kritickým pohledem na sebe samého), že řada věřích se stává závislá na člověku, lidech poklonkování, tradicionalizmus, atd. Je velmi těžké bojovat dobrý boj víry, hledat harmonický soulad v duchovním růstu položeném na lásce - agapé.
   - Pavel - Čs -