Trendy

Boj za rovnoprávnost

28. května 1998 president Clinton podepsal exekutivní příkaz, kterým zaručuje homosexuálům, bisexuálům a transsexuálům ("transgendered" osobám) zvláštní ochranu při získávání zaměstnání a postupu ve federálních službách. Jinými slovy, presidentův příkaz umožňuje určovat kvóty, kolik pracovních míst ve státních službách má být přiděleno pro osoby jinak sexuálně orientované. Clintonovo rozhodnutí rozšiřuje původní zákon z r. 1969, který zaručoval aby zaměstnanci nebyli diskriminováni na základě rasy a pohlaví o zákonnou ochranu pohlavní preference. Tento příkaz z moci presidenta vlastně obešel schvalovací proces kongresu.

Dřívější zákon v praxi znamenal, pokud se o místo ucházeli černí a bílí uchazeči, místo získal barevný, pokud mezi muži byla jedna žena, získala místo žena. Největší pravděpodobnost získání místa měla barevná žena. Kvalifikace kandidáta hrála až druhořadou roli. Nyní jsou homosexuálové a lesbické ženy pod ochranou zákona. Sexuální orientace bude nadřazena kvalifikaci uchazeče, což ve skutečnosti znamená, že nový zákon bude upřednostňovat homosexuály a lesbické ženy.

Organizace, které se nebudou řídit tímto zákonem, nemohou žádat o federální podporu nejrůznějších programů.

(Family Research Council, 6/98)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Gay práva

Snaha vnést "práva homosexuálů" do školního prostředí neustále roste. Propaganda alternativních způsobů života ve školách je víc než módní záležitost. Školy jsou povinny zaměstnávat jako poradce studentů ty, kdo otevřeně hlásají svoji homosexuální orientaci.

David Nielsen, jeden z učitelů na střední škole v Minneapolis, začal chodit do školy oblečený jako žena a žádal studenty, aby jej oslovovali ženským jménem Debra Davisová. Učitelé byli informováni Oddělením kanceláře pro distriktní oblast lidských zdrojů (Human resources), že pan Nielson - Davisová má právo používat dámské toalety.

Další učitel, Wayne Wilhelmi, se rozhodl chodit oblečen v ženských šatech. Ředitelka školy v Kalifornii prohlásila, že musí zachovat "neutrální" postoj a akceptovat pana Wilhelmiho jako ženu. Škola nyní poskytuje psychologickou poradenskou službu pro studenty, kterým není neutralita jasná a mají nezodpovězené otázky.

Federální soudce v Cincinnati uznal jako oprávněnou žalobu učitele šesté třídy, kterému nebyl obnovena pracovní smlouva, protože kázeňsky nezvládl své studenty, potom, co veřejně "vystoupil" se svým partnerem na vánoční party. Učitel školu soudil a vyhrál. Nejen celoroční plat - 46.492 dolarů, ale ještě navíc odškodné 25.000 dolarů. Soudce obvinil školské úřady z "nenávisti proti gayům".

(WW9/10)