Memorandum

Adresát: Ježíš, syn Josefův, Tesařská dílna, Nazaret

Odesílatel: Jordánské konsultační středisko pro personální otázky, Jeruzalém

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za zaslání životopisů všech dvanácti uchazečů, které jste si vybral pro obsazení vedoucích pozic Vaší nové organizace. Všichni prošli rozsáhlým systémem našich testů. Nejenže jejich výsledky zpracoval počítač, ale každý z nich prošel osobními pohovory s našimi psychology a poradci pro výběr povolání.

Naši spolupracovníci kolektivně zastávají názor, že většině Vašich uchazečů chybí řádná průprava, vzdělání a schopnosti pro ten typ podnikání, kterým se zabýváte. Nemají smysl pro týmovou práci. Doporučujeme Vám, abyste dále pokračoval v hledání osobností se zkušenostmi na řídících místech, kteří již prokázali svou způsobilost.

Šimon Petr je emocionálně labilní a podléhá výkyvům nálad. Ondřej nemá absolutně žádnou schopnost někoho vést. Dva bratři, Jakub a Jan, synové Zebedeovi, nadřazují osobní zájmy loajalitě podniku. Tomáš má tendence k zaujímání pochybovačných postojů, což vede k podlamování morálky. Pociťujeme jako svou povinnost Vám sdělit, že Matouš se nalézá na černé listině Výboru pro ochranu obchodních záležitostí Jeruzaléma a okolí. Jakub, syn Alfeův, a Tadeáš vykazují rozhodné tendence k radikálnímu chování a zaznamenali vysoké hodnoty na maniodepresivní stupnici.

Jeden z kandidátů ovšem v sobě skrývá obrovský potenciál. Je to schopný a vynalézavý člověk, dobře vychází s lidmi, má zapáleného obchodního ducha a kontakty na vyšších místech. Má velikou motivaci, je ambiciózní a zodpovědný. Doporučujeme Vám Jidáše Iškariotského jako hlavního účetního a Vaši pravou ruku. Profily ostatních mluví samy za sebe.

Přejeme Vám mnoho úspěchů ve Vašem novém podnikání.

S pozdravem,

Jordánské konzultační středisko pro personální otázky