Abeceda Alfa kurzů

Co je ALFA?

Mezinárodní evangelizační metoda, která se lavinovitě šíří světem. Studijní příručka obsahuje patnáct lekcí - studijních přednášek určených pro evangelizaci v malých domácích skupinkách.

Jak jsou lekce rozděleny?
 1. Je křesťanství nudné a bezvýznamné?
 2. Kdo je Ježíš?
 3. Proč Ježíš zemřel?
 4. Jak si mohu být jist svou vírou?
 5. Proč a jak bych měl číst Bibli?
 6. Proč a jak se modlit?
 7. Kdo je Duch svatý?
 8. Co dělá Duch svatý?
 9. Jak mohu být naplněn Duchem svatým?
 10. Jak se mohu postavit Zlému?
 11. Jak nás Bůh vede?
 12. Proč a jak bychom měli hovořit s ostatními?
 13. Uzdravuje Bůh i dnes?
 14. A co církev?
 15. Jak mohu prožít zbytek života naplno?

ALFA kurzy jsou představovány jako evangelizační metoda a jako taková by měla být strukturována. Setkání probíhá v neformální a uvolněné atmosféře přátelské diskuse, svědectví, osobních zkušeností, vyprávění a společného pohoštění.

První lekce uvedená na našem seznamu bývá v anglických příručkách lekcí závěrečnou. Následující dvě lekce se týkají osoby Ježíše Krista. Další tři lekce - Jak si mohu být jist svou vírou?, Proč a jak bych měl číst Bibli? a Proč a jak se modlit? - jsou podle svého obsahu spíše určeny věřícím, než těm, kteří mají být osloveni poselstvím evangelia a spásy. Další čtyři setkání, týkající se otázek Kdo je Duch svatý?, Co dělá Duch svatý?, Jak mohu být naplněn Duchem svatým? a Uzdravuje Bůh i dnes?, jsou uváděna z pohledu charismatického hnutí.

Ano, evangelium je součástí ALFA kurzů, obsahuje základní pravdy o Kristu, o tom, že zemřel za naše hříchy a že jsme ospravedlněni vírou, ale tato pravda není na prvním místě. Klíčovým bodem evangelizace je víkend účastníků, který následuje po třech lekcích o Duchu svatém. Setkání provázejí modlitby za dary Ducha svatého a dar jazyků. Následuje specifický návod, jak mluvit v jazycích, které v Písmu nikde nenajdeme. Mluvení v jazycích je podle autorů kurzu znamením znovuzrození.

Lekce Jak nás Bůh vede? a Proč a jak bychom měli hovořit s ostatními? mohou být pro nevěřící těžko srozumitelné. Vedoucí skupinek mohou jen těžko poznat, zda posluchači plně pochopili, co je to hřích, pokání, obrácení, posvěcování a poslušnost a zda ve skupince pronesená modlitba přijetí - vyznání víry, je vnitřní nebo vnější projev.

Z uvedeného vyplývá, že asi 80% lekcí (12 z 15) předpokládá, že posluchač není objektem evangelizace, ale spíše je oslovován jako člověk věřící. Během setkávání se účastníci "poučí" prostřednictvím sekulární psychologie nejvíce sami o sobě. Nevyváženost a nedostatek doktrinálního učení může způsobit produkci křesťanských "rychlokvašek", které očekávají od křesťanství naplnění nereálného očekávání řešení životních problémů. Generické evangelium je obecně přijatelné všem, ale prospěšné málokomu. Mějme se na pozoru, abychom se nestali nositeli emocionalismu a církevního chaosu. Některé zkušenosti těch, kteří kurzy pořádali nebo jimi prošli, jsou varující. Měli bychom si uvědomit, že prezentace neúplného poselství evangelia a povrchního vyznání víry může později rozšířit řady skeptiků a zklamaných. Takto oslovení lidé se mohou stát živými svědky impotence víry a budou právem takové evangelium zavrhovat a křesťanství znevažovat.

- kas -