Pozor - nové poukázky!

Od ledna 1999 zavádí pošta nové typy poštovních poukázek. Na jejich vyplnění není nic složitého - snad jsou jednodušší než ty dosud používané. Přesto pro nás vyvstal nový problém. Pošta nám bude sdělovat pouze obnos a číslo Variabilního symbolu. Proto jsme nuceni zavést systém používání osobního evidenčního čísla, které má každý čtenář, jehož adresu máme v databazi. Jen tak můžeme připsat dar určitému dárci.

Variabilní symbol = Vaše evidenční číslo, které je třeba vyplnit v horním pravém rohu poukázky.

Pokud časopis odebíráte ve sboru, není v našich silách zjistit vaši identitu. Budeme v podobné situaci, jako se někdy stává v přímém bankovním převodu, kdy z čísla nemůžeme určit dárce, pokud neznáme jeho identifikační číslo.

Proto prosíme čtenáře, kteří dostávají časopis ve sborech a jsou dobrovolnými dárci, aby nám napsali jméno a svoji adresu na korespondenčním lístku. My vám přidělíme evidenční číslo tj. Variabilní symbol, a dál vám budeme časopis zasílat prostřednictvím sboru.

Pokud zašlete příspěvek bez V.symbolu, tj. vašeho evidenčního čísla, zůstane pro nás váš dar anonymní.

Nechceme nikoho redukovat na pouhé číslo, ale vaše spolupráce je nezbytná. Vaše jméno je zapsáno v naší databázi, a vždy je spojeno s člověkem, který je blízký našim srdcím. Děkujeme všem za modlitby i spolupráci. V příštím čísle (duben) zveřejníme hospodaření za minulý rok.

Našim sponzorům:

Souhrné potrvzení o vašich darech zašleme všem, kdo si jej vyžádají během ledna.

- redakce -