2. Dílo trojjediného Boha ve stvoření (Jan Suchý)

Jak daleko jsou dnes lidé od pravdy, když žijí svůj život jen pro tuto chvíli, jakoby potěšení okamžiku zaručilo to nejlepší, co můžeme znát a tak naplnilo náš život. 

Ale ani poznání, že vše je učiněno Všemohoucím Stvořitelem nám, kromě souhlasu s Vyšším principem, nepřinese pokoj do srdce.

Teprve poznání Boha, jehož sláva se zjevuje skrze Jeho přebohatou lásku, může přinést trvalou naději, proměněnou v jistotu:

Samou podstatou evangelia je Otcova láska k Synu, Jehož Duch koná, aby Bůh byl oslaven.

Všechno je stvořeno skrze Krista a pro Krista. (Kol 1,16)

Nechme se zajmout slávou našeho Boha, když budeme společně nahlížet do Božího slova a jeho zprávy o stvoření trojjediným Bohem.