Historie filozofie a křesťanského myšlení (Michael Payne)

Epocha forem - Aristotelés III. a stoicismus (11)

Epocha forem - Aristotelés III. a stoicismus