Pokoj vám a milost, milí čtenáři Reformace.

 

Píšu vám ohledně internetového časopisu Reformace, jehož poslední číslo se na webu objevilo minulý měsíc a bylo to poslední číslo na stránkách www.reformace.cz a také poslední číslo pod názvem Reformace.

 

V září redakční rada Zápasu o duši rozhodla o mém odvolání z pozice šéfredaktora Zápasu o duši, čímž byla ukončena také moje práce ve Spolku Reformace.cz a na stejnojmenných webových stránkách.

 

Nicméně bych rád pokračoval v publikování internetového časopisu, který dosud vycházel pod názvem Reformace, a který nově bude vycházet pod názvem Soli Deo Gloria (Jedině Bohu buď sláva). Najdete ho - včetně archivu čísel Reformace - na stránkách www.solideogloria.cz - stránky jsou zatím ve výstavbě, nicméně již nyní tam najdete např. krátká každodenní zamyšlení z knihy Žalmů.

 

Pokud se neodhlásíte z odběru časopisu (zde), budu vám ho i nadále zasílat do vašich emailových schránek ze stránek Soli Deo Gloria.

 

S modlitbou

Jaroslav Kernal