Boží láska

Hříšníku, kéž najdeš uspokojení v tom, jak se Bůh dívá na to, když začínáš činit pokání. Nedívá se na tebe stejně, jako pohlíží na všechny lidi, ale dívá se na tebe s velkým zájmem. Pohlížel na všechny tvé hříchy i na všechna tvá trápení s nadějí, že budeš činit pokání a nyní vidí první záblesky milosti a raduje se z nich. Žádná hlídka na věži osamělého hradu se nikdy neradovala z prvních jitřních paprsků více, než se Bůh raduje z počínající touhy ve tvém srdci.

Charles H. Spurgeon


1. Co je to novozákonní církev (Jan Suchý) 

2. Úloha církve ve světě (Pavel Steiger)

3. Biblické vedení církve (Aleš Novotný)

4. Co to znamená být součástí církve (Daniel Adamovský)

5. Založení nového sboru (Jaroslav Kernal)