„Nemyslete si, že můžete říkat: „Náš otec je Abraham!“ Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení.“ (Mt 3,9)

Nedomnívejte se, že vás Bůh potřebuje, aby mohl splnit to, co zaslíbil svému služebníku Abrahamovi. On může každý kámen v Jordáně učinit dědicem slávy. Nechlubte se svým původem a nemyslete, že všechno požehnání přicházejícího království musí patřit vám, protože vy jste ze semene otce víry. Bůh může učinit lepší syny z „kamene“, než z pokolení zmijího. On nikdy nemusí opravovat své evangelium podle vrtošivých lidí, žádostivých marnivé slávy, aby mohl splnit svou smlouvu. Bůh si najde lidi i v brlozích, když jeho evangelium odmítají vážení a urození. Ať žádný z nás nemyslí, když jsme pravověrní, nebo bibličtí ve výkladech, že jsme proto v Boží oblibě a že již nemusíme činit pokání. Bůh může působit i bez nás, avšak my nemůžeme nic učinit bez pokání a bez skutků, které dokazují jeho pravost. Jaké požehnání, že On může změnit kamenná srdce ve synovského ducha. Divy milosti patří jen Bohu. (Ch. H. Spurgeon)