Dnes zakončíme naši zevrubnou srovnávací pouť a srovnejme naši knihu knih, Bibli, s buddhismem. Pověděli jsme si již o židovství, islámu a hinduismu. S buddhismem jsem několikrát přišel osobně do styku v Číně, na Taj-wanu, Singapuru, a spanilý indonéský ostrov Bali je směskou hinduismu, buddhismu, animismu, islámu, a drobtů křesťanství. V jednom z předchozích pořadů jsem se zmínil, že buddhismus je pověrčivý. Házení velkých dřevěných fazolí, na jedné straně plochých, a čtení budoucnosti z poloh dopadu mi tak trochu připomnělo ještě nedávné házení bot přes hlavu v tak zvaně křesťanských Čechách, Moravě a Slovensku. Buddhistické chrámy jsou, až bych řekl strašidelné. Sošky, ornamenty, zlato, jasné pastelové barvy a jak má manželka říká, samí tlustí bubáci, a ze všeho na biblického člověka padne tíseň a lítost. Ale vždyť podobné věci, až na ty tlusťochy, jsou vidět po celé kontinentální Evropě - a nejen tam! Buddhismus je snaha zalíbit se božstvu! Je to prosté náboženské podlézání, jak jej známe po celém světě. Jak jsme rádi, že Bible nenabízí žádné náboženství! Dovolte mi přečíst několik výňatků z manželčina dopisu, který napsala po naší návštěvě Taj-wanu:

První den byl nabitý dojmy, samí Buddhové, jeden větší než druhý, a všude tlustí oškliví bubáci. Paláce a chrámy jsou nazdobené, bohové všech barev černí, růžoví, zlatí, rudí s vyvalenýma očima, cenili zuby a obzvlášť ti rudí vypadali jako z pekla. Všichni měli mohutné černé plnovousy. Návštěvníků svatých stánků je dostatek. Každý věřící přinese bílé omamně vonící květy, zapálí svazek čmudících špejlí, přinese misku ovoce nebo jiného jídla, udělá mnoho poklon, poklekne, pomodlí se, a hodí si párkem velikých dřevěných fazolí - to na budoucnost. Když padnou fazole obráceně, sestava orel-panna, modlitba a přání budou vymyšleny. Vorel-orel, panna-panna, modlitba vyslyšena nebude. Potom se modlí a cvičí prostná tak dlouho, až padne orel-panna. Statisticky, jedna ze čtyř modliteb by měla vyjít! Potud moje žena a trochu taky já.

Na rozdíl od hinduismu, buddhismus má svého osobního zakladatele, jeho jméno zní - Sidharta Gautama, zrozen hinduistou okolo r. 560 př. n. l. v dnešním Nepálu. Vladařův syn prý nesměl vidět 4 věci: nemoc, stáří, smrt a mnicha. Kdyby Gautama uviděl jednu z těchto čtyřech věcí, jak praví pohádková pověst, opustil by palác, aby našel spásu pro celé lidstvo. Jeho panovnický otec obehnal proto Gautamu palácem, zdravím, krásou a žádný mnich se nesměl přiblížit. Ovšem, Gautama jednou zahlédl pohřeb, mnicha a ještě tu noc opustil svou překrásnou ženu a dítě, aby rozluštil rébus života! Oholil si hlavu, natáhl žlutou kutnu a začal žebrat. Nejprve studoval hinduistický Upanišad, ale neuspokojil jej. Potom zkusil sebepopření, držel hladovku, až se stal kostlivcem potaženým kůží. Ani to mu nepřineslo mír. Nakonec se posadil pod strom a zapřísahal se, že se nepohne, dokud nenajde odpověď na život. Konečně, v čtyřicátém dnu nehybnosti prožil nirvánu - konečný stav! Našel prý spásu a od té doby byl Guatama nazýván Buddhou! To jest - osvícen! V určitém smyslu je buddhismus podobný hinduismu, z něhož se evolučně vyvinul. Avšak Buddha popřel "svatost" základních hinduistických spisů - Vedas a Upanišad. Buddha také popřel, že lidská duše je součástí vesmírné, t.j. boží duše. Řekl, že současný svět je Mája, t.j. neskutečnost. Buddhismus však přijímá hinduistické převtělování a karmu, což je plnit povinnosti svého nižšího nebo kastovního stavu. Buddhismus na rozdíl od hinduismu nabízí určitou systematičnost. Buddha řekl, že žít znamená trpět. Ale neříká proč! Bible souhlasí, že nalézáme utrpení, kam se podíváme, ale Bible nám dává příčinu utrpení - hřích.

Mzdou hříchu je smrt. (Ř. 6:23)

Buddha také správně vypozoroval, že utrpení je způsobeno dychtěním po světských statcích.

Každý, kdo je v pokušení je sváděn svou vlastní žádostivostí. Žádostivost pak počne a porodí hřích a dokonaný hřích plodí smrt. (Jakub 1:14-15)

Bible tedy s určitými buddhistickými učeními souhlasí, ale zásadně odmítá Buddhův návod, jak vymýtit ze srdce hříšníka žádostivost. Přátelé, jen na vysvětlenou: Bohatství ani peníze nejsou hříšné. Ale touha po penězích a milování bohatství jsou původci všeho zla. Buddha učil, že žádostivost může být potlačena pouze sebepopřením a usilovnou životní poutí po 8mi milnících. 1. správný náhled, 2. správný cíl, 3. správná mluva, 4. správné chování, 5. správné povolání, 6. správné úsilí, 7. správná dbalost, 8. správné rozjímání - meditace.

Mnozí se pokoušeli prodrat 8mi Buddhovými milníky, ale marně, protože:

Nejúskočnější ze všeho je srdce působící zkázu. Kdopak jej zná? (Jer. 17:9)

Naše srdce sabotuje každé, i to sebeupřímnější úsilí činit dobro! Buddha úplně zanedbal Boží pomoc, na kterou my, bibličtí věřící, nespoléháme jen částečně, ale 100%ně. Naše úsilí nám mír ani spásu nepřinese, jako je nepřináší nikomu, ani buddhistům. Přátelé, Bible je opak všech náboženství. Musím vám přečíst následující vzrušující verš.

On (Bůh) nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které jsme my konali, nýbrž ze svého slitování, zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha Svatého. (Titovi 3:5)

S Bohem je naše dychtění usmrceno!

Nežiji již já, ale žije ve mne Kristus! Gal 2:20

Hlavní problém buddhismu a všech náboženství je, že jeho cíl není dosažitelný lidskými možnostmi. Cíle biblického Boha jsou ještě vyšší, a tím ještě více nedosažitelné vlastním úsilím. Jenže, biblický Bůh nás ke svému cíli přenese, vrosteme-li v Krista jako větev v kmen. Buddhismus a biblická víra se diametrálně rozcházejí ve čtyřech základních odpovědích:

1. Buddhisté popírají existenci osobního Boha, zatím co Bible jasně učí, že Bůh je osobnost.

2. Buddhisté popírají Ježíšovo Božství a tvrdí, že Ježíš byl pouze významným učitelem pod Buddhou. Bible ale učí, že kdo popírá Ježíšovo Božství, je Antikristův duch.

3. Buddhisté tvrdí, že vše, co brzdí lidský postup, je hřích. Bible však učí úplný opak. Hřích je každý čin nebo myšlenka, který je v rozporu ne s lidským snažením, ale s Bohem.

4. Buddhisté tvrdí, že se člověk spasí vlastním úsilím. Bible naopak učí, že člověk je spasen Božím úsilím.

Přátelé, kam se nám zase poděl čas?