• Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘ (Žd 13,5)

Pán Ježíš nikdy neopustí svůj lid. Ať už si jeho přítomnost uvědomujeme nebo ne, nic to nezmění na skutečnosti, že je s námi, a to dokonce jako náš milující a soucitný přítel a pomocník – pravý Bůh a pravý člověk.

„Nikdy tě neopustím“ – to je jistota jeho laskavé přítomnosti.

„Nikdy se tě nezřeknu“ – to je záruka jeho bdělé péče a neměnné lásky.

Můžete strávit mnoho času v přítomnosti někoho, kdo vám není ve svém srdci nakloněn. To však není postoj Pána Ježíše. Jeho slova znamenají: „Vždycky budu s tebou, moje srdce zde bude vždycky pro tebe a moje ruce tě budou bez přestání podpírat. Žádná cesta, po které Bůh křesťana vede, není tak temná, ani žádná zkouška, kterou Bůh dopouští, není tak silná, že by člověku mohla zabránit uvědomovat si blízkost a lásku jeho Pána a v tichosti spočívat v něm samotném.

Abychom si však plně uvědomovali Pánovu přítomnost i lásku a tiše v něm spočívali, musíme nejen hledat, důvěřovat a čekat – ale srdce musí být také spokojené s cestou, po které nás právě vede.

Když věřící žije v milujícím společenství s Pánem a dostane se na cestu zkoušek, musí ve vší tichosti, spokojenosti a trpělivosti zůstat na té cestě, po které ho Pán vede. Jenom na této cestě – a nikde jinde – se s ním Pán Ježíš setká. Nesouhlasit s ní, znamená nesouhlasit s tím, kdo jí připravil.

Neměli bychom setrvávat s Pánem jenom jako se zdrojem pokoje a útěchy, ale máme také vytrvat na cestě, po které nás vede, jako na cestě, kterou pro nás ve své lásce připravil. Nedostatek této trpělivé vytrvalosti, je důvodem, proč tolik věřících žije v nejrůznějších obavách a v úzkostech, proč jsou ustaraní a nepřinášejí žádné ovoce. „Buďte spokojeni s tím, co máte. Vždyť Bůh řekl: ‚Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu.‘“

(Rady a myšlenky pro duchovní život věřících, 1882)