Bůh nevytváří levné věci. Často se mluví o nižších formách života. Čím více toho ale o říši rostlin a živočichů víme, tím nám musí být jasnější, že se zde žádné nižší formy života nevyskytují.

Evoluce staví na teorii, že život se postupně - v průběhu mnoha milionů let - vyvinul z nižších forem života ve vyšší. Vědci zabývající se evolucí tvrdí, že tyto nižší formy života kolem nás stále existují, což má být důkazem jejich tvrzení!

Problémem je, že žádné nižší formy života neexistují. Zamysleme se například nad bezvýznamnou houbou. Houba vystřelující svůj klobouk má úžasnou "konstrukci", která jí umožňuje rozptýlit své reprodukční spory.

Tato houba má v sobě zabudovaný budík. Během dne se houba naklání ve směru dráhy slunce. Při tomto pohybu vystřeluje shluky spor, aby je tak rozptýlila v co nejširším okruhu. Budík vyčkává s vystřelením klobouku do chvíle, kdy je houba otočená v nejlepším úhlu pro co možná nejširší rozptyl spor. Systém reagující na světlo uvolní spory právě v 9:00 ráno. Houba v této chvíli namířila spory do (nejpravděpodobněji) otevřeného prostoru, takže mohou být rozneseny ještě dále prostřednictvím zvířat. Ale ať už přistanou tam, kde proběhne zvěř, či na listě, jsou obaleny do lepidla, jehož úkolem je dopomoci k dalšímu rozšíření.

Tyto nedůležité houby nám připomínají, že nižší formy života se nevyskytují. Bůh netvoří žádný brak!


Posted by permission of "Creation Moments", Inc. P.O. Box 260, Zimmerman, MN 55398-0260.
For more information on "Creation Moments" and other ministries, write to the above address or call 1-(800)422-4253.