* Drazí přátelé,

bratři a sestry v Kristu, přijímám od Pána skrze Vás mnoho požehnání a vedení. Nemohu to přijímat bez odezvy. Díky za Vaše občasné dárky, dopisy, přání.

ZOD se dotýká choulostivých témat, která potřebuji řešit a nic o nich neslyším jinde. Sama je nezvládám. Díky za Vaši práci.

Mám vždy radost, když se mi Pán dává poznat a potvrzuje mi to z více stran. Tak se mi doplňuje a potvrzuje Vaše přednáška o Boží svrchovanosti s četbou dalších křesťanských knih a časopisů. Často tam sleduji cestu, kterou jsem prošla nebo procházím. Učím se žít vírou a ne tím, co vidím. Učím se odpouštět a neklesat pod špatnými zkušenostmi. Pán mne učí modlit se za ty, kteří mne zklamali, nestavět svou víru na špatné zkušenosti, ale na Pánu Ježíši. V tom všem mne podpíráte …

- R.S. Karlovy Vary -

Dopis č. 2951

 


 

* Pane Steiger,

četla jsem Vaši knihu „Zápas o duši". Byla to jedna z těch, které mi na začátku víry napomohly proniknout do tajemství víry a poznání našeho Pána Ježíše. Ráda bych se na Vás obrátila, abyste mi pomohl najít literaturu, kterou momentálně hledám. Moji nevěřící přátelé se začali zabývat východním učením a konkrétně karmou. A já jsem jen těžko hledala argumenty, kterým bych jim mohla vysvětlit, že to, čím se oni zabývají, je blud a lež. Řekla jsem jim o Bohu svědectví, ale nedokázala jsem jim logicky některé věci vysvětlit. A že i léčitelství není od Boha, ale od satana, to jsem jim taky nedokázala dostatečně vysvětlit. Vzpomněla jsem si na Vaše články, kde logickým myšlením vysvětlujete existenci a nutnost Boha (i články na HCJB). Tak bych Vás chtěla požádat, abyste mi poradil nějaké zdroje, ve kterých bych se více dozvěděla o tomto učení a kde by taky bylo vysvětleno, proč je to lživé učení. Abych tomu sama rozuměla a abych o tom mohla říci těm mým přátelům. Budu ráda, když mi pošlete třeba adresu vydavatelství a titul, kde si mohu literaturu objednat. Věřím, že o něčem, co mi napomůže v této situaci, budete vědět.

Ať Vám Pán Ježíš požehná v práci, kterou pro něj děláte.

Předem Vám děkuji.

- S pozdravem Petra S. ze Zlína -

Milá Petro,

pokud vím, většina české literatury bude karmu propagovat. V angličtině je mnoho křesťanské literatury (i na Internetu) zabývající se tímto tématem. Snad by Vám pomohl můj obsáhlejší článek v ZODu č. 37 str. 10 a dále články o novém věku v ZODu 24-31, obzvláště číslo 28. Jsou na Internetu: www.reformace.cz, můžeme je i zaslat.

Chtěl bych Vás povzbudit, abyste neúnavně, bezustání a bez bázně kázala Ježíše ukřižovaného, Boží svrchovanost a naprostou lidskou zkaženost, jež zkalila i logiku. Z vlastní zkušenosti vím, že logické vyvracení názorů obyčejně dotyčného utvrzuje v jeho „pravdě". Věřil jsem, že logické důkazy mohou přivést ke kříži. Přirozený člověk ale odmítá i tu nejjasnější logiku, která jej usvědčuje z hříchu. Dnes vím, že je to naopak Kristův kříž, jenž přivede Boží lid k Bohu a uzpůsobí jej k přijmutí usvědčující „logiky". - pst -

 


* Vánoce 2001

…měli jsme minulé období v rodině moc špatné a Váš časopis přišel, když jsem byla duševně úplně na dně. Vzpamatoval mne a vrátil pevnou půdu pod nohama i v duši…

Dopis č. 2987, B. Z., Prostějov

 


 

* Milí Steigerovi,

veľmi mi záleží na tom, aby ZoD nezanikol. Je to jedinečný časopis, ktorý má odvahu odhaľovať všetko nesprávne, čo sa satan snaží vnášať do cirkvi, aby pošpinil a znehodnotil pravdy evanjelia, aby nemalo moc ku spaseniu. Verím, že táto otvorenosť pomôže ozdraviť kresťanstvo.

Ad. J., Bratislava.

 


* Vážení a milí manželé Steigerovi,

Dnes jsem vám poslal maličký příspěvek na ZÁPAS O DUŠI. Je to skvělý časopis a vždy tam najdu hodně velmi pozoruhodných a jinde nepublikovaných věcí.

Například důkladná analýza islámu (nedávno jsem nad tím meditoval, byly to materiály z CSI, časopis na podporu utlačovaných a pronásledovaných křesťanů). Ale úplně mne šokoval článek o seanci v pražské katedrále svatého Víta. Naprosto se ztotožňuji a říkám sám velmi otevřeně: Málo, pramálo milujeme Pána Ježíše Krista. Šamani se modlí k přehršli bůžkům a my nejsme schopni říci. Ježíš Kristus Pravý Bůh a Pravý Člověk, Vykupitel atd …

Určitě o mně víte, že jsem velký mariánský ctitel. Já prostě Matku potřebuji. Naprosto chápu, že není Ona Bohem, ale Bůh si Ji vyvolil a obdařil nesmírnými milostmi. …

Bude-li se svět modlit, bude to všechno jinak. Dodatečně děkuji za článek, který se již také objevil v Zápase, Kde byl Bůh … Naprosto správně píšete na pozadí biblických citací, že Bůh je skutečně všude. Všudypřítomný, Mocný, Vševědoucí atd…

Moc vás zdravím a děkuji.

P.P.D.

 


 

* Vážení Steigerovi

reaguji na článek „Úsporná opatření - důležité" v „Zápasu o duši str. 47". … Váš časopis odebírám už hodně let, a chci Vám poděkovat za slova povzbuzení a poučení, která z Vašeho časopisu čerpám. Dostalo se mi už do rukou více různých křesťanských časopisů, ale Zápas o duši považuji za jeden z nejlepších a mé víře nejbližších.

Děkuji, Bůh Vám žehnej ve Vaší práci.

- P. K. -