1. Co je novozákonní církev? | 2018

Na konferenci v roce 2015 jsme položili základ, ke kterému se obracíme jako k naší autoritě. Sledovali jsme jak Boží slovo, Bible, je zdrojem poznávání a následování Boha, ke kterému neustále odkazoval Ježíš Kristus i jeho apoštolové. Sola Scriptura, Jedině Písmo, je tedy pro nás tím zdrojem, ve kterém musíme hledat odpověď na otázku: Co je to novozákonní církev?

Jedině tak se vyhneme špatným odpovědím, kterých lidé už vymysleli bezpočet a které potom zruinovali jejich cestu následování Krista. Jedině tak se vyhneme budování lidských impérií, která se falešně nazývají církví.

Potřebujeme vrhnout jasné světlo na Boží definici církve. Jen ta se může stát solidním základem, který přinese zdraví křesťanům a našim sborům a ve výsledku slávu Bohu Otci skrze Ježíše Krista, který jedná Duchem svatým ve své církvi.