Reformace č. 28

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. (Ž 16,8)

Myslíme-li často na Boha, naše srdce se po Něm roztouží. Izajáš ve 26. kapitole ve verši 8. praví: „naše duše touží po tvém jménu, chce si připomínat tebe“ a v 9. verši říká: „Má duše v noci po tobě touží, můj duch ve mně za úsvitu tebe hledá.“ Láska nutí naši duši k úvahám a úvahy k modlitbě. Úvaha je modlitba ve zlaté minci a modlitba je ruda, jež se brzy roztaví a změní se ve svaté přání. Jako z těžkého mraku se brzy spustí déšť, jako mince brzy se změní, přijde-li do styku s ohněm, tak i duše, která se zabývá úvahami, nejsnáze se modlí.

(William Gurnall, 1617-1678)