Reformace č. 30

Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí. (Fp 2,13)

Všechno dobré, co je nám umožněno učinit, je z moci Boží milosti. Z toho vyplývá, že Bůh není závislý na nás, ale my jsme naprosto závislí na Něm, neboť je to On, kdo v nás působí, že chceme i činíme, co se mu líbí. „Jsou tedy dobré skutky a morální poslušnost zbytečné?“ Právě naopak. Jsou nezbytnou nutností. Musí být a budou jasně vidět na životech všech znovuzrozených. Jsou to důkazy víry, a nezbytné důsledky ospravedlnění. Věřte v Krista k ospravedlnění a zkuste přitom žít špatným životem. To je nemožné. Ti, kteří jsou z Boha, budou dělat skutky Boží.

(Augustus Toplady)