Reformace č. 39

„…lidí věku tohoto, jejichž podílem je pouze život.“ (Ž 17,14)

Velký podíl, který mají bezbožní ve věcech tohoto světa, ukazuje spravedlivým, jak malá je jeho cena v Božích očích. Proto On bohatě obdařuje těmito věcmi své nepřátele a odpírá je svým dítkám. Není to proto, že by miloval, nebo dával přednost svým nepřátelům, ale poněvadž tyto věci, jež jim dává, jsou v Jeho očích bezcenné a chce tedy, aby i Jeho vyvolení se učili, dle toho, jak On je rozděluje, hledět na ně právě tak, jako On. Nechce, aby v nich viděli své štěstí, ale aby je považovali za obyčejný projev přízně všemu stvoření, lidem dobrým i zlým, nepřátelům i přátelům.

Daniel Wilcox (1676-1733)