Deset věcí, které je třeba probrat, než se vezmete

Někteří lidé se vezmou příliš brzy. Sotva se na první pohled zamilují a rozvíří se  v nich romantické city, už plánují svatbu, vyměňují si prstýnky a pouštějí se do manželského svazku, který jim záhy zhořkne. Kdyby spolu dříve, než nastane onen svatební den, probrali několik bodů, mohli by se vyhnout mnoha bolestivým zkušenostem. Doba namlouvání a snoubenectví je sice obdobím, kdy se plánuje svatba, ale zároveň je to i čas, kdy se plánuje samotné manželství. Nabízíme vám tu výňatek z pera Jima Newheisera, který předkládá seznam věcí, které je třeba probrat dříve, než se vezmete.

Jste oba dva zamilovaní do evangelia a má to na vaše životy neustálý dopad? Toto je samozřejmě ta nejdůležitější otázka ze všech. Jsi křesťan? A je tvůj nebo tvoje nastávající také křesťan či křesťanka? Vyznáváte oba dva své hříchy před Bohem a také jeden druhému? Jste oba dva dárci i příjemci odpuštění? Neberte si nikoho, dokud nejste přesvědčeni, že jde o křesťana či křesťanku; neberte si křesťana či křesťanku, dokud nejste přesvědčeni, že i vy jste věřící.

Máte vzájemný respekt ke svým povahám? Když už jste se přesvědčili, že je váš budoucí partner věřící, jste také schopni respektovat jeho povahu? Má daná osoba ten typ charakteru, který vám bude v manželství požehnáním? Půjde zde o otázky vedení a poddanosti stejně jako o záležitosti rodičovství, dělby práce, temperamentu a mnoha jiného. Zkrátka a dobře, prokazuje tato osoba zralý a neustále vyzrávající charakter křesťana?

Máte slučitelné životní cíle? Máte vy i váš budoucí partner podobné cíle do budoucna? Jste oba dva nadšení třeba pro zahraniční misii anebo pouze jeden z vás? Toužíte oba dva po založení rodiny anebo jenom jeden z vás? Víte, kolik by kdo z vás chtěl mít dětí a kdy byste se do toho rádi pustili? A co třeba jakým způsobem a do jaké míry máte být zapojeni do místní církve? Nevycházejte z předpokladu, že budete mít oba dva stejné nebo podobné životní cíle. Mluvte o tom!

Jak spolu fungujete v rámci různých uskupení? I když se velká část manželského soužití odehrává v relativní izolovanosti, poměrně dost se toho také odehrává ve společenství  s ostatními. Z tohoto důvodu je důležité vzít v úvahu, jak se váš budoucí partner chová na veřejnosti a jak se tam pak chováte oba společně. Jak spolu oba dva fungujete na veřejnosti? Setkáváte se oba s lidmi a děláte si nové přátele? Je jeden z vás spokojenější, když je sám a bez druhých? Má váš budoucí partner blízké přátele anebo jsou dnes mnozí z jeho nebo z jejích někdejších přátel spíše osamoceni?

Podařilo se vám spolu probrat svou minulost? Zřídkakdy pár vstupuje do manželství bez nějaké té romantické nebo sexuální minulosti (ať už spolu, nebo s někým jiným) a o těchto záležitostech může být někdy velice obtížné hovořit a dobrat se nějakého řešení. Mohou přitom mladé manželství hned od začátku nesmírně zatížit. Už jste si se svým budoucím partnerem popovídali o jeho či její sexuální minulosti dostatečně do hloubky, abyste věděli, co potřebujete vědět? Požádali jste o odpuštění a odpustili jste si navzájem všechno to, co jste si ve vašem intimním životě z minulosti nastřádali? A v neposlední řadě, žije teď váš budoucí partner v cudnosti anebo se rád dívá na pornografii nebo masturbuje? Určitě se spolu propracujte skrze otázky sexuality.

Jste schopni být vzájemně upřímní ohledně selhání a hříchů? Tou dobou, kdy se zasnubujete, už máte za sebou hezký kus přípravné fáze v tom smyslu, že už spolu nějakou dobu chodíte a rozpoznali jste na své budoucí nevěstě či na svém budoucím ženichovi spoustu vad a slabých stránek. Stres kolem zásnub a plánování svatby vám zcela jistě uštědří pár pěkných tahanic či roztržek a díky nim pak budete mít příležitost vidět, jak se k sobě v konfliktu stavíte a jestli jste schopni dojít ke smírnému řešení. Je on či ona připraven odpouštět? Není mu zatěžko poprosit o odpuštění? Má tendenci se dlouho držet hříchu? Začíná se tato osoba podobat Kristu v tom, že odpouští těm, kdo proti ní hřeší?

Dokážete se navzájem milovat a přijímat se takoví, jací jste? Někteří lidé do manželství vstupují s tím, že svého budoucího partnera vidí jako projekt, na kterém je potřeba pracovat, a že to vlastně chce jen trochu něžné a láskyplné péče a partner se změní. Podobné naděje by možná mohly být i na místě, ale zaběhnuté stereotypy se odbourávají jen velice těžko. Zatímco vy mezitím samozřejmě doufáte, že Bůh bude pokračovat dál v tom zázračném díle milosti, faktem přitom je, že se možná nedočkáte takové změny, jakou byste si přáli. Neočekávejte, že bude váš partner jednoho dne úplně jiným (a lepším) člověkem.

Proč se chcete vzít? Různé páry nevstupují do manželství na základě těch nejlepších důvodů. Někdy se takovéto důvody omezují třeba i jen na fyzickou přitažlivost. Někdy za tím vším stojí jenom nezřízená touha mít někoho po boku. Někdy je důvodem jen to, že se ti dva cítí vinni kvůli svému vzájemnému intimnímu soužití. Ať už je to tak či onak, každý pár si musí ujasnit, proč se vůbec chce vzít. Ujistěte se, že dáváte přednost zbožnému charakteru před vzhledem, kamarádstvím a čímkoli jiným!

Co od manželství očekáváte? Pravděpodobně už jste to někde slyšeli, že žena se vdává  s očekáváním, že se její manžel změní, zatímco muž se žení s tím očekáváním, že se jeho manželka nikdy nezmění. Pravdou je, že se v určitých ohledech oba z partnerů budou nějak měnit a v jiných ohledech se naopak pravděpodobně nezmění vůbec. Jste připraveni se nevzdat na té dlouhé pouti se svým budoucím partnerem, i kdyby měl navždy zůstat takový, jaký je teď? Jste s takovým člověkem po boku ochotni obstát v jakékoli zkoušce?

Jak moc znáte toho druhého a jak moc znáte sami sebe? Znáte sami sebe? Znáte svého budoucího životního partnera? Trocha předmanželského poradenství a plánování může být často i víc než jen prospěšná. Než se vezmete, poproste svého pastora nebo nějaký zbožný starší manželský pár, aby se s vámi ať už formálně či neformálně sešel a chvíli s vámi pobyl. Proberte spolu tyto i jakékoli jiné otázky, které vás ještě mohou napadnout. Když si trochu obohatíte vzájemné poznání, může vám to být jenom ku prospěchu.

Těchto 10 bodů je vyňato z knihy Manželství, rozvod a opětovný sňatek (v originálu Marriage, Divorce, and Remarriage) od autora jménem Jim Newheiser. 

www.challies.com