Přečetli jsme za vás

Knoflíková válka se rychle šíří. Roku 1990 bylo na světě zaznamenáno několik desítek virů, v lednu 1992 jich byla zjištěna tisícovka a v polovině 93. roku již dva tisíce. Odhaduje se, že do konce roku 1993 se vir rozmnoží na tři tisícovky.Co bude dál?

Zdánlivě obyčejný software jménem Ps-MPc (stavebnice virů) je totiž vlastně návod k tomu jak vyrábět technologické bomby, které může kdokoliv vkládat do programu osobních počítačů a ohrožovat tak spolehlivost jejich provozu. Stačí se řídit instrukcemi, jak se postupně na obrazovce objevují, a vybrat si takovou "infekci", jakou chceme v počítači šířit. Můžeme volit způsob, jakým se bude porucha projevovat (objeví se například nějaký prvek textu nebo zazní nějaký zvuk), i škodu, kterou chceme učinit (zničení paměti, zablokování práce počítače, pomíchání dat). Stejně tak jen na nás záleží iokamžik, kdy porucha nastane. Konečně si můžeme vybrat i program, do něhož vnikneme. Zkrátka a dobře, je to dětinsky jednoduché, asi jako když se po domácku připravuje zápalný ruční granát, proslulý "Molotovův koktejl". Virus není nic jiného než normální program.

Odhaduje se, že v současné chvíli existuje asi 50 gangů, které jsou na mezinárodní úrovni organizovány kvýrobě nových virů. Prim mezi nimi hraje "Dark Avenger", jak zní krycí jméno nepolapitelných specialistů bulharské národnosti. Zoufalství vědců z Východu, kteří jsou na vynikající odborné úrovni, ale dostávají za svou práci žalostnou odměnu, se takto přirozeně kompenzuje.

- 100+1 17/93 -

Kriminologové odhadují, že se daří objevit pouze 1 procento počítačových deliktů. To je společně se snadným zahlazením stop příčinou nízkého počtu odhalených případů. Počítačová kriminalita je kriminalitou inteligentních mozků. V zahraničí se zabezpečení těchto systémů věnuje velká pozornost. U nás se spoléhá převážně na ochranu pomocí hesel. Odborníci však znají několik způsobů, jak heslo obejít nebo zjistit. Pak není problém uskutečnit "počítačovou sabotáž" - zničit cenné informace, vložit klamné údaje (zvýšení mzdy, zlepšení "kádrového profilu" či naopak zhoršit data jiné osoby), případně zanést do počítačů viry. V Americe se často stávalo, že studenti gymnázia vyzráli na počítač. Vstoupili do systému a "vylepšovali" si prospěch. Žádný obor, od obchodních, bankovních, investičních, armádních, zdravotních či jakýchkoliv jiných oborů, nemá stoprocentní záruku, že je jejich systém nedobytný.

Počítačová kriminalita a škody vzniklé virovým onemocněním nejsou zdaleka všechny pohromy, které hrozí uživatelům. Další bojové kapitoly píše závislost na elektronických hrách a sex prostřednictvím počítačů. Obětí těchto závislostí jsou bez rozdílu dospělí i mládež.

"Jste lidé slabí a chybující, a tak zasedáte k počítači a se zaklínací formulí "jenom si to vyzkouším a skončím" upadáte do víru hry. Je pozdě. Vyzkoušíte si první hru. Pak druhou. Třetí. Panáčci bojují se zlými strašidly, rakety ostřelují lodě vesmírných pirátů, vaše ferrari sviští po asfaltu nejznámějších závodních okruhů. Lepšíte se hru od hry. Brzy se propracujete k novým a zajímavějším obrazům. Elektroničtí hrdinové, vedeni vaší rukou, zažívají stále spletitější a nebezpečnější dobrodružství. Chytili jste se. Probudili jste v sobě démona hráčské vášně.

U počítačových her existuje v této chvíli jediné bezpečné řešení: řekněte ne, smažte paměť počítače, vypněte jej a zapomeňte na to, že jste kdy slyšeli jakoukoli zmínku o počítačových hrách. Jděte se projít na čerstvý vzduch, zhluboka dýchejte a radujte se - právě jste si zachránili pěkných pár hodin života."

- Reflex, Elektronická Droga -

- Tomáš Hečko -

"S rozmachem komputerových sítí vzniká nová počítačová disciplína - sex prostřednictvím počítače, obdoba sexu po telefonu - a v Americe rychle získává popularitu. Když uvážíme, jak rychle se rozrůstá počítačová komunikační síť, bylo téměř nevyhnutelné, že si lidé našli cestičku, jak využívat nové technologie ke sdílení svých nejintimnějších tužeb a pudů. Jak může dosvědčit každý, kdo někdy četl zamilované romány, slova mohou vzrušovat stejně jako obrazový materiál a mnoho sexuální aktivity vpočítačových sítích je založeno výhradně na výměně textů. Je to nejen poslední slovo bezpečného sexu, ale icitově bezpečný milostný vztah."

- TIME, New York - 100+1 15/93

ROK 2000 UŽ JE TADY!

"Odborníci soudí, že budeme-li umět využít technologických možností, dají se očekávat ve vztazích mezi člověkem a stroji takové změny, že ty, jež přineslo 20. století, budou proti nim zanedbatelné. Svět by mohl být za několik let k nepoznání."

- 100+1 14/93 -

Vybrala -kas-