Dvanáct argumentů, kterým by se měli evolucionisté vyhýbat


Dlouhá léta jsme měli seznam argumentů, kterým by se měli vyhýbat kreacionisté. Existuje dostatečné množství dobrých argumentů svědčících pro biblickou přesnost a nízké stáří Země, takže pochybná tvrzení mohou být s jistotou smetena ze stolu. Teď bychom se rádi zabývali podobnou otázkou: Argumenty, kterým by se měli vyhnout evolucionisté. Jednak těmto tisíckrát omílaným výrokům dávno vypršela doba použitelnosti, jednak neměly nikdy spatřit světlo světa.

1. Evoluce je fakt

Když někdo napadá naše základní vyznání, nutí nás to často uchýlit se k výrokům, jako je tento: „Moje víra je fakt a tvoje je falešná.“ Právě proto není možné důvěřovat pouhému lidskému porozumění minulosti, kterou není možné pozorovat, protože se nám do cesty míchají emoce a hrdost. Evoluce není fakt a nezáleží na tom, kolikrát evolucionisté opakují, že je. Evoluce je konstrukce postavená na domněnkách o minulosti – dohadech, které nikdy nebudou stát na přímém, pozorovatelném důkazu z první ruky.

2. Jen nevzdělanci odmítají evoluci

Ani pokud pomineme aroganci takového výroku, nemá tento argument žádný základ a měl by být proto zamítnut. Hlavně proto, že ti, kdo tento argument vznášejí, obvykle definují „vzdělance“ jako lidi akceptující evoluci. Každý, kdo nesouhlasí, propadl v testu, ať už je jeho vzdělání jakékoliv (podle tohoto názoru byl např. Isaac Newton nevzdělaný). Existuje řada vědců s dobrým vzděláním, kteří hledali odpovědi v Bibli (už jsme jednoho zmínili). Mohli bychom dokonce zmínit Darwinův vlastní deficit formálního vzdělání (získal bakaláře z teologie). Mnohem závažnější je, že vzdělání (nebo jeho nedostatek) není zárukou toho, že člověk zaujme správný postoj.

3. Drtivá většina důkazů ze všech vědních oborů svědčí pro evoluci

Je samozřejmě ironií, že staletí před vydáním Darwinovy publikace „O původu druhů“ se většina vědců shodla na pravém opaku: „důkazy“ svědčí pro stvoření. Co se změnilo? Důkazy ne. Spíše se změnil výchozí bod (došlo k odvrácení se od Bible – Božího slova – k humanismu, lidskému slovu). Kreacionisté i nadále vidí všechno ve světle Božího slova a veškeré důkazy svědčí podle nich pro Bibli. Ve skutečnosti neexistuje žádný „neutrální“ výchozí bod. Každý – ať už to uznává nebo ne – vykládá „fakta“ v souladu se svým způsobem myšlení (světonázorem).

4. Zpochybňovat evoluci je jako zpochybňovat gravitaci

Proč tento argument nemůže obstát? Ukážeme vám to. Vezměte si tužku nebo pero. Držte je ve vzduchu. Pak je pusťte na zem. To je gravitace. A teď vytvořte jednobuněčný organismus, třeba měňavku, a přeměňte ji v kozu. Tak do toho. Máme čas… Nejde to? Jak vidíte, mezi experimentální vědou, která může zkoumat pomocí opakovaných experimentů, a historickou vědou, jež nemá takové možnosti, je fundamentální rozdíl.

5. Zpochybňovat evoluci je jako věřit, že Země je plochá

Je paradoxní, že Bible popisuje Zemi jako kulatou a visící ve vesmíru dlouho předtím, než bylo možné to přímo pozorovat (Jb 26,10; Iz 40,22). Záměrem tohoto výroku je zaškatulkovat všechny kreacionisty jako zamrzlé v minulosti. Panuje totiž dohad, že lidé kdysi obecně věřili, že Země je plochá, dokud věda „nedokázala“ opak (což není pravda – pouze menší skupina lidí se domnívala, že Země je plochá). I kdyby to však byla pravda (což není), tak přímé, opakované pozorování dokazuje, že Země je kulatá a obíhá kolem Slunce. Evoluční historky o fosíliích nejsou přímými pozorováními, jsou to názory založené na domněnkách.

6. Existuje to, tak se to muselo vyvinout

Závěr nedokazuje, že předpoklady jsou správné. To znamená, že pokud odpověď je „čtyři“, mohli jsme k tomu dojít různými způsoby: 2+2, 5-1 atd. Stejným způsobem evolucionisté často předpokládají, že pokud existují jisté druhy nebo znaky, je to důkazem evoluce, protože tak k tomu muselo dojít. Tento argument je však sebereflexní a nepoužitelný. Bible nabízí další (a rozumnější) konstrukci toho, jak tyto znaky a druhy vešly v existenci.

7. Přírodní výběr je evoluce

Toto je asi nejzneužívanější argument celého seznamu, a proto je potřeba ho rozbít. Evolucionisté často navnadí člověka tím, že mu ukážou změnu, která je však pouhým přírodním výběrem. Poté náhle změní směr – tvrdí, že to dokazuje evoluci „od molekul po člověka“. To je však poměrně zavádějící. Přírodní výběr, i podle evolucionistů, nemá moc vytvořit něco „nového“. Pozorování může probíhat pouze na existujících vlastnostech, takže některé druhy mají větší pravděpodobnost přežití. Ve skutečnosti je to důležitá součást biblického pohledu na svět.

8. Stejný vzhled znamená jeden společný původ

Historicky společný předek není a nemůže být potvrzen pozorováním. Jistá pozorování jsou spíše vysvětlována pomocí dohadů o minulosti. Měli bychom dodat, že tato pozorování mají jiná vysvětlení. Například – stejná konstrukce částí těla (homologie) nedokazuje společného předka, je to jen dohad. Společný Konstruktér odpovídá těmto důkazům zrovna tak, pokud ne lépe.

9. Vrstvy usazenin dokazují miliony let trvání geologické aktivity

Vrstvy usazenin dokazují jednu věc: vrstvy usazenin. Jinými slovy – zkoumejme horniny, ale pokud chceme tvrdit, že horniny dokazují, že Země musí být miliardy let stará, ignorujeme jeden důležitý bod: taková interpretace je postavená na hromadě předpokladů. Pokud začneme od toho, co říká Bible, a zkoumáme horniny z pohledu celosvětové potopy, nebudeme miliardy let vůbec potřebovat.

10. Mutace pohánějí evoluci

Popularitu myšlenky, že mutace uvádějí evoluci do pohybu, mají možná na svědomí filmy a romány. Dejte tomu, že dostatečné množství času a posuny v genetickém kódu vytvoří všechny rozličné druhy rostlin a živočichů na zemi i nad ní. Nějaký problém? Mutace nemohou vytvářet typy změn potřebných pro evoluci, ani žádné jim podobné. Některé by mohly být prospěšné pro organismus (např. brouci na větrném ostrově ztrácí křídla), ale ve skutečnosti každá mutace něco stojí.

11. Scopesův případ

O Scopesově případu se šíří nepravdy. Celá událost je často popisována takto: Fundamentální křesťanští fanatici zatkli nevinného učitele biologie, který bojoval za svobodu vědy. Třebaže soud vyhráli, boj o mínění veřejnosti díky promyšlené řeči obhajoby zcela prohráli. Film Kdo seje vítr (Inherit the Wind) pomohl rozšířit obecný (i když zcela mylný) názor na tuto událost a je i nadále používán proti kreacionistům. Skutečná událost však proběhla velmi odlišně.

12. Věda vs. víra

Příběhy otiskované v novinách si libují v konfliktech a intrikách. Jedním takovým stálým tématem je „věda a víra jako protichůdné síly“ – důvodem je boj za překonání neúprosného zjevení shůry. Toto téma přitahuje pozornost, ale nemá opodstatnění. Mnoho ateistů a humanistů se staví proti biblickému křesťanství, ale věda ne. Vždyť pravda o vzkříšeném Spasiteli a neomylné Bibli působí jako studená sprcha přesvědčení, že Bůh nemůže existovat. Avšak věda jako nástroj výzkumu se velmi dobře uplatňuje v rámci Bohem stvořeného vesmíru (který je ve skutečnosti podmínkou její existence). Jinak by nebyl žádný důvod k provozování vědy.

Proč se zabývat těmito argumenty?

Answers in Genesis (Odpovědi v Genesis) chtějí ukázat světu, že zpráva o stvoření a záchraně lidstva a kniha, která ji obsahuje, jsou důvěryhodné od prvního slova až po to poslední. Nechceme to skrývat. Mnoho útoků proti Bibli a těm, kteří jí věří, je založeno na mylných předpokladech a chybné logice. Proto uvádíme pro vaši představu výše zmíněné argumenty.

Názory na minulost a argumenty proti tomu, co říká Bůh, mají skutečné důsledky. Pokud se nám daří dobývat takové pevnosti, je to proto, že chceme co nejvíce zakoušet Boží plnost v Kristu.

www.answersingenesis.org