Je kazatelem sboru BJB v Kroměříži, kde slouží od roku 2007. Vystudoval Evangelikální teologii a misii na Univerzitě Mateja Bela v Bánské Bystrici a nyní pokračuje ve studiích na European Bible Training Center v Berlině. Se svou manželkou Marií mají dvě dcery.