Bůh se v jednání se svými dětmi nedopouští chyb! James Russell Miller
Bůh oceňuje věrnost James Russell Miller
Tři sekery Boží James Russell Miller