Pokoj vám a milost, milí čtenáři.

Velmi rád používám biblický pozdrav pokoj vám - je to výraz požehnání, který chci předat také vám. Pokoj s Bohem, který máme skrze oběť našeho Pána Ježíše Krista je skutečně ničím nenahraditelný. Bůh nám ve své dobrotě poslal Spasitele, abychom v Něm došli smíření s Bohem i s lidmi.

  • Když jsme tedy ospravedlněni z víry, máme pokoj s Bohem skrze našeho Pána Ježíše Krista, neboť skrze něho jsme vírou získali přístup k této milosti. V ní stojíme a chlubíme se nadějí, že dosáhneme slávy Boží. (Ř 5,1-2)

Již nejsme Božími nepřáteli, jimiž jsme byli svým jednáním i zlými skutky. Jako jsme byli kdysi vzdálení, tak jsme se nyní stali blízkými pro Kristovu prolitou krev. Chtěl bych vás povzbudit, abyste si tyto věci připomínali a pokoj Boží aby tak naplňoval vaše srdce i vaši mysl.

Kéž přijmete hojný duchovní užitek také z tohoto čísla Reformace.

- Jaroslav Kernal -


Víra nejenom ospravedlňuje, ale také posvěcuje

Zamyšlení nad povahou víry od puritána Thomase Watsona. 

Bratrská výzva - otevřený dopis

Otevřený dopis předsedovi Křesťanské akademie mladých, který reaguje na vystoupení dotyčného v pořadu České televize.

Jistota spasení

Kázání anglického kazatele Howarda Masona na text z 1 J 5,13: "Toto vám píšu, abyste věděli, že máte život věčný."

Povzbuzení z Písma

Nahrávka článku ze Zápasu o duši č. 111 ze série o jistotě spasení. 

95 tezí pro moderní evangelikální církev

Greg Gordon se inspiroval tezemi dr. Martina Luthera a sepsal moderních 95 tezí. Kéž by tyto teze zahýbaly současným křesťanským světem podobně jako ony původní. 

S Gedeonem proti Gedeonovi

Zajímavá úvaha o tom, jak se křesťan může postavit farmaceutickému gigantu, který prosazuje vraždící pilulky. 

Pozvánka na akce

Poslední možnost přihlásit se na konferenci biblického poradenství a pozvánka na cestu po stopách české reformace. 


- Jaroslav Kernal -