Křik mé duše

(z deníku Jamese Smithe, 27. března 1861)

Ježíš je vzácný, převzácný mé duši. Miluji Ho, spočívám v Něm, kážu Ho a toužím ho vyvýšit tisíckrát výše, než jak to dělám!

Celý souhrn mých zkušeností je: Já nejsem nic, ale Kristus je vším. Já jsem hříšník, a Kristus je mým spasením.

Nikdo jiný nepotřebuje Ježíše více, nikdo není Jeho větším dlužníkem, než já. Nikdy nejsem šťastnější, než když jsem sám a přemýšlím o Něm, čtu o Něm nebo o Něm píšu (byť je to jen občas), když o Něm kážu ve spolupráci s Jeho vždy požehnaným Duchem.

Ježíš je můj – a já jsem Jeho. Myslím, že je možné jít ještě dál a říci, jako to řekla svému druhovi: „Já jsem svého milého, on dychtí jen po mně.“ Ctít ještě více Jeho drahé jméno! Oslavovat Ho na zemi, dokud On sám mne v sobě neoslaví v nebi! Všechno pro Ježíše! Všude s Ježíšem! To je křik mé duše.


Národe český!

Arthur Clark

Ó český národe, i tobě platí vybídka apoštola Pavla: „Slovo Kristovo přebývejž ve vás bohatě.“ Lide český, ty máš příčinu milovati Bibli Páně! Doba tvoje nejslavnější, když jsi byl první mezi národy Evropskými, byla právě ta, kdy panovala mezi tebou pravda Boží.


Pokušení - jeho zdroj, vliv a příčiny (Jk 1,13-15)

Steven Cole

Minule jsme se zamýšleli nad tím, kde a jak můžeme hledat a nalézt Boží moudrost. Dotkli jsme se témat zkoušek, utrpení, vytrvalosti ve zkouškách a to vše ve vztahu k věčnosti. Dnes se budeme věnovat pokušení: jeho zdrojům, vlivům a příčinám. 


Falešné obrácení: sebevražda církve

Mark Dever

Mohla by být pravda, že mnozí z našich posluchačů, kteří nás poslouchají každý týden, dokonce i mnozí naši členové, nejsou spaseni?


Budete volit?

Jaroslav Kernal

Před námi jsou volby do krajských zastupitelstev a mnozí křesťané řeší otázku, koho mají volit. Jiní křesťané v tom mají jasno a říkají, že křesťan nemá mít s politikou nic společného a k volbám nechodí. Co nám k tomu říká Boží slovo?


Hlubší proniknutí do Božího slova

Denis McBride

Nahrávka článku ze Zápasu o duši č. 112 z dubna 2012.


Proč by Pán Ježíš nemohl studovat na semináři ani na teologické fakultě?

Jaromír Bubeníček

Seznam důvodů, které vylučují Pána Ježíše Krista ze studia na současných teologických ústavech. 


Víkend výkladu Písma

Český biblický institut Kroměříž

Pozvánka na dvoudenní seminář - výklad listu Efezským. 

strongem