Zimní konference 2015

1. Námitky proti Sola Scriptura

1. Námitky proti Sola Scriptura (Jaroslav Kernal)

nothing

2. Sola Scriptura & spasení

2. Sola Scriptura & spasení (Lance Roberts)

nothing

3. Sola Scriptura & církev

3. Sola Scriptura & církev (Jan Suchý)

nothing

4. Sola Scriptura & Kristus

4. Sola Scriptura & Kristus (Ján Šichula)

nothing

5. Sola Scriptura & praktický křesťanský život

5. Sola Scriptura & praktický křesťanský život (Pavel Steiger)

nothing

6. Sola Scriptura & současné trendy (Panelová diskuze)

6. Sola Scriptura & současné trendy (Panelová diskuze)

nothing