„Nedávejte psům co je svaté, neházejte perly před svině, nebo je nohama pošlapou, otočí se a roztrhají vás.“ (Mt 7,6)

 Když vidíme, že lidé nejsou ochotni přijmout čisté a veliké Boží pravdy, nepředkládejme je před ně. Takoví jsou podobni obyčejným „psům“. Když jim předložíte svaté věci, cítí se popuzeni, „otočí se a roztrhají vás“. Svaté věci nejsou pro posměvače. Jsou venku, jim není dovoleno vejít do svatého města. Když jsi uprostřed neřestných, kteří jsou podobni sviním, nevynášej drahocenná tajemství víry, neboť oni jimi pohrdnou a nohama je „pošlapou“. Nedej příčinu ke zbytečnému útoku na sebe nebo na vznešené pravdy evangelia. Nenáleží ti soudit, ale nejednej bez posouzení. Nezařazuj lidi mezi „psy a svině“, avšak když se jim sami podobají svým jednáním, nedávej jim příležitost, aby ti ukázali svůj zlý charakter.

Svatí nemají být hlupáčci! Nemají být soudci, ale nemají také být blázny.

Velký Králi, Tvoje předpisy vyžadují mnoho moudrosti! Potřebuji Tebe, nejen abys má ústa otevřel, ale také, abys mi je někdy držel zavřená.

 

Charles Spurgeon