„Proste, a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno.“ (Mt 7,7-8)

 

Lidem nemůžeš vždy mluvit o Božích věcech, ale Bohu ano. „Proste, hledejte, tlučte“; ať je vaše modlitba věcná, ať sílí, ať se drží předmětu, o který žádáte. Dostat dárek je jednoduché. Najít poklad je více namáhavé; ale vejít do paláce je ze všeho nejlepší. Každý druh modlitby je zaznamenán, přijat a bývá odměněn podle toho, oč prosíme. Zaslíbení je pro všechny, kteří jsou poslušní předpisů. Boží předpisy vylučují naši přehnanou starostlivost, o čemž byla řeč v předešlých kapitolách. Povzbuzují nás, abychom se drželi směrnic o dávání a neodporování tak, aby ten, kdo dostává, oč žádal, rád dal i bližním, kteří ho žádají. Co víc, dává i těm, kteří ho nepoctivě žádají. Přijímáme z tak štědrých zásobáren, že ani my nemusíme lakotit ani se dohadovat. Pane, pomoz mi, když jsem pracoval, snažil se, upřímně se modlil, hledal a tloukl, abych brzy přetékal chvalozpěvy.

Charles H. Spurgeon (1835-1892)