Když přemýšlím nad tím, jak většina lidského pokolení znevažuje Boží dobrotu, nemohu než souhlasit s tím, kdo prohlásil, že největší zázrak na světě je Boží trpělivost a štědrost vůči nevděčnému světu. Kdyby nepřítel dobyl jedno z královských měst, nebude ho král zásobovat, ale město oblehne a udělá vše, aby nepřátele vyhladověl. Ale veliký Bůh, který by mohl mrknutím oka zničit všechny své nepřátele, je snáší a denně je udržuje při životě. Proto nám mohl přikázat, abychom žehnali těm, kdo nás proklínají, protože sám prokazuje dobro zlým a nevděčným. Nemyslete si však, hříšníci, že svému údělu utečete. Boží mlýn mele pomalu, ale drtí najemno. Čím obdivuhodnější je dnes Jeho trpělivost a štědrost, tím strašnější a nesnesitelnější bude rozhořčení, které povstane z Jeho zneuctívané dobroty. Není nic klidnějšího než moře v bezvětří, avšak když vypukne bouře, není nad jeho zuřivost. Nic není tak sladké jako Boží trpělivost a dobrota, a nic tak strašné jako Jeho hněv, když vzplane.

William Gurnall (1660)